Rijmkroniek van Holland (366-1305)

Rijmkroniek van Holland (366-1305)

 
English | Nederlands
d verbeterd uit t voor de t is ook de lezing c mogelijk et verbeterd uit iets anders, mogelijk uit a

Vergelijk regels 3370 tot en met 3419

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel
Handschrift C
(ga naar pagina)
Handschrift B
(ga naar pagina)
Handschrift A
(ga naar pagina)
3370         Also alse ons dat ware seit
3371         So was .i. tornoi op gheleit
3372         Te corbie daer tornieren souden
3373         Riddre vrome ionc ende oude
3374 III 615       Om pris te winnen ende ere
3375         Hier teghen rede hem florens zere
3376         Ridders seriante stout ende coene
3377         De goet waren te sulken doene
3378         Nam hi met hem ande vaert
3379 III 620       Gelt wapenie ende paert
3380         Dus reet hi als hi eerst mochte
3381         Te dien tornoi dien hi sochte
3382         Doe hi tote corbi quam
3383         Ende sine herberghe daer nam
3384 III 625       Houeerden met hem de lantsheren
3385         Teprighe ende deden hem vele eren
3386         Ente yrauden de daer waren
3387         Quamen daer met groten scaren
3388         Dor sine miltheit talre tijt
3389 III 630       Ende waren sijnre comst verblijt
3390         Also als ic dat ware vernam
3391         Gheuiel dat de dach doe quam
3392         Dat men daer105 tornieren soude
3393         Men ghinc ten wapenen also houde
3394 III 635       Ten wapene so riepet al
3395         Ghinder wort een groot ghescal
3396         Ende een michelic gheluut
3397         Doe toghen ghene ridders wt
3398         Te velde waert met groten scaren
3399 III 640       Almet dat si ghewapent waren
3400         Nv was comen ter seluer stonde
3401         De grauinne van clermonde
3402         Te besiene den tornoi
3403         Daer of quam florente106 vernoi
3404 III 645       Den goeden graue van hollant
3405         Die so wide was becant
3406         Want het moste hem costen tleuen
3407         Onuerdient dus eist bescreuen
3408         Quam de graue te sulker noot
3409 III 650       Des hadde de vrouwe rouwe groot
3410         Nv lach taer ter seluer stonde
3411         De grauinne van clermonde
3412         Bede met107 urouwen ende met ioncfrouwen
3413         Die de heren wilden scouwen
3414 III 655       Die te corbi comen waren
3415         De vrouwe vraghede sonder sparen
3416         Ende bat den graue also houde
3417         Dat hi haer wisen soude
3418         De graue van hollant den milden man
3419 III 660       Daer so groot prijs leit an

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel

105: d verbeterd uit t
106: voor de t is ook de lezing c mogelijk
107: et verbeterd uit iets anders, mogelijk uit a