Rijmkroniek van Holland (366-1305)

Rijmkroniek van Holland (366-1305)

 
English | Nederlands
an verbeterd uit de de eerste e bovengeschreven en een verwijsteken tussen o en r soude achter de volgende regel

Vergelijk regels 4904 tot en met 4953

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel
Handschrift C
(ga naar pagina)
Handschrift B
(ga naar pagina)
Handschrift A
(ga naar pagina)
4904     Ende vacht enen wijch te scellinchout   Ende vacht eenen wich te scellinhout   Ende wan enen wijch te scellinc houte
4905     Ende wart te rade alst wesen soude   Ende wart te rade alst wesen soude   Ende wort te rade alst wesen zoude
4906 IV 400   Dat hi doe voer tot hoechoutwoude   Dat hi doe tot hoechout woude   Dat hi voer voert thoechout woude
4907     Ende vacht daer op die selue tijt   Ende vacht daer op die zelue tijt   Ende vacht daer op de selue tijt
4908     Enen bitterliken strijt   Eenen bitter liken strijt   Enen bitterliken strijt
4909     So dat die heren van zelant   So dat die heeren van zeelant   So dat de heren van zeelant
4910     Selue vochten metter hant   Selue vochten metter hant   Selue vochten metter hant
4911 IV 405   Datmens hem grote ere sprac   Dat mens hem grote eere sprac   Dat mens hem groot ere sprac
4912     Oec weet ic wel dats niet ghebrac   Oec weet ic wel dats niet ne brac   Oec weet ic wel dats niet ghebrac
4913     Dat die van hollant vochten soe   Dat die van hollant vochten so   Dattie van hollant vochten so
4914     Dats die graue wart wel vroe   Dats die graue wart wel vro   Dats de graue was wel vro
4915     Soe dat die vriesen begonsten wiken   So dat die vriesen begonsten wiken   Ente vriesen begonsten wiken
4916 IV 410   Daer mochtmen sien banieren striken   Daer mocht men sien banieren striken   Daer mochtemen sien banieren striken
4917     Deen te prighe teghen dander   Deen te prighe teghen dander   Deene te prighe tieghen dander
4918     Jc weet wel dat noyt alexander304   Jc weet wel dat noyt alexander   Jc wane dat nie alexander
4919     Noch priamus vochten soe   Noch priamus vochten soe   Noch priamus vochten so
4920     Die vriesen mosten verliesen doe   Die vriesen mostent verliesen doe   Die vriesen mosten verliesen doe
4921 IV 415   Ende ghinghen vlien die mochten lopen   Ende ghingen vlien die mochten lopen   Ende ghinghen vlien de mochten lopen
4922 IV 416   Dandre mostent daer becopen   Dandre mostent daer becopen   Dander mostent daer becopen
4923 IV 416/1   Men sloecher vele op die stede   Men sloecher vele op die stede  
4924     Oec wart daer gheuanghen mede   Oec wart daer gheuangen mede  
4925     Een out vriese ende wart ghegheuen   Een out vriese ende wart ghegeuen  
4926     Op die zake daer sijn leuen   Op die sake dar sijn leuen  
4927 IV 416/5   Dat wijsde des coninx graf   Dat hi wijsde des coninx graf  
4928     Die graue ne wouder niet sceden af   Die graue ne wouder neet sceiden af  
4929     Eer hi den vader dede ontgrauen   Eer hi den vader dede ontgrauen  
4930     Dat hi prijsde vor vele hauen   Dat hi prisede vor vele hauen  
4931     Tghebeente dede hi nemen saen   Tghebeente dedi nemen saen  
4932 IV 416/10   Scone wasschen ende dwaen   Scone wasschen ende dwaen  
4933     Ende deet voeren305 haestelike   Ende deet voeren haestelike  
4934     Jn enen scrine zuuerlike   Jn eene scrinene suuerlike  
4935     Te scepe als hi eerst mochte   Te scepe als hi eerst mochte  
4936     Ende dede maken als hi dochte   Ende dede maken als hi dochte  
4937 IV 416/15   Te widenisse enen casteel   Te widenisse eenen casteel  
4938     Daer hi dat lant al gheheel   Daer hi dat lant al gheheel  
4939     Van vrieslant mede dwinghen soude306   Van vrieslant mede dwingen soude  
4940     Hi deed maken also houde   Hi deet maken also houde  
4941 IV 416/19   Ende also scier alsmen mochte   Ende also scier als men mochte  
4942         Daer bleuer doot op den velde
4943         .Xijc. de men telde
4944         Ende dander sonder omme sien
4945 IV 420       Ghinghen dapperlike vlien
4946         De inden wich niet en waren
4947         Volgheden hem al sonder sparen
4948         Ende sloegher meneghen ter doot
4949         Onghetellet inder noot
4950 IV 425       Hoechout woude wort al verbrant
4951         Ende beroeft ende ghescant
4952         Van menighen goede ende ware
4953         De coninc hadde .xxvij. iare

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel

304: an verbeterd uit de
305: de eerste e bovengeschreven en een verwijsteken tussen o en r
306: soude achter de volgende regel