Rijmkroniek van Holland (366-1305)

Rijmkroniek van Holland (366-1305)

 
English | Nederlands
de tweede a verbeterd uit een andere letter, mogelijk uit c of t boven dit vers hetzelfde, doorgestreept: Jn odebolle ende in thosen mede voor de eerste e is ook de lezing o mogelijk tan achter de volgende regel lezing van l onzeker, mogelijk verbeterd uit v menigher met een verwijsteken in de marge toegevoegd, in het cursieve schrift van de kopiist de eerste e verbeterd uit een rechte stok

Vergelijk regels 573 tot en met 622

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel
Handschrift C
(ga naar pagina)
Handschrift B
(ga naar pagina)
Handschrift A
(ga naar pagina)
573     Hem waren so fel ende so swaer   Hem waren so fel ende so zwaer   Hem waren so fel ende so suaer
574     Ende hi sette moniken daer   Ende hi sette moniken daer   Ende hi sette de moneke aldaer
575 I 575   Daer noch op den dach heden   Daer noch op den dach heden   Daer al noch opden dach heden
576     Tcouent woent aldaer ter steden   Tcouent woent al daer ter steden   Couent woent aldaer ter steden
577     Ende meer sede hem haer goet nochtan60   Ende meerre hem hoer goet nochtan   Ende mersde hem haer goet nochtan
578     Jn scagen ende in haregan   Jn scaghen ende in haregan   Jn scaghen ende in haregan
579     Tot egmonde ende in rinneghem   Tot egmonde ende in rinneghem   Tote egmonde ende in rimigghen
580 I 580   Bi eemskerke ende te sucherem   Bi eemskerke ende te sucherem   Bi hemskerke ende te zutherem
581     Van winnen tote arem alsoe   Van winnen tote arem alsoe   Van winnen tote aran29 also
582     Entie kerke van heilichloe   Entie kerke van heilichloe   Ende dekerke van heilichlo
583     Tiende ende kerke van zassenem   Tiende ende kerke van zassenen   Tiende ende kerke van zassenem
584     Ende scone renten oec in waelhem   Ende scone renten oec in waelhem   Ende scone rente oec in waelhem
585 I 585   Jn limmen61 ende in bachem   Jn limmen ende in bachem   Jn limmen ende in baelhem
586     Jn smitten ende in arem   Jn smitten ende in arem   Jn smittem ende in arem
587     Jn ordebolle ende in those mede   Jn ordebolle ende in thosen mede31   Jn ordebolle ende inthose mede
588     Jn obingen ende in heemstede   Jn obinghen ende in heemstede   Jn obinghen ende in heemstede
589     Ende bi bemstre gaf hi hem goet   Ende bi bemstre gaf hi hem goet   Ende bi bemstre gaf hi hem goet
590 I 590   Tusschen sulen den vloet   Tusschen zulen den vloet   Tusschem zulinghen de vloet
591     Jn huusliede vier morgen vrie   Jn husliede vier morgen vrie   Ende huuslede vier morghen vrie
592     Ende daer toe die visscherie   Ende daer toe die visscherie   Ende daer toe de vischernie
593     Jn velsen lande ende den outaer   Jn velsen lande den outaer   Jn velsen lant ende den outaer
594     Sinte aechten dage dor dats waer   Sinte aechten dage dor dats waer   Sinte achten daghe dore dats waer
595 I 595   Jn voerhout tiende ende kerke mede   Jn voerhout tiende ende kerke mede   Jn voerhout tiende ende kerke mede
596     Die tiende van noerdike die stede   Die tiende van noerdike die stede   Die tiende van nortike die stede
597     Jn alcmaer die tolne alte male   Jn alcmaer die tollen altemaele   Jn alcmaer die tolne alte male
598     Dus goede hi die heren wale   Dus goede hi die heren wale   Dus goede hi de heren wale
599   Dese diederic goet ende waert   DEse dirc goet ende waert   Dese dideric goed ende wert
600 I 600   Hadde .i. wijf hiet hildegaert   Hadde .i. wijf hiet hildegaert   Had een wijf heet hildegaert
601     Houesch van seden ende van leuen   Houes van zeden ende van leuen   Houesch van leuen ende van zeden
602     Ende vol doghentachticheden   Ende voldoghen achticheden   Vol alre doghentachticheden
603     Die sinte aelbrecht te dele   Die sinte aelbrecht te deele   De sinte aelbrecht te deele
604     Gaf vter maten scone iuwele   Gaf vter maten scone iuwele   Gaf vtermaten scone iuwele
605 I 605   Wonder scoenheit van menigher62 maniere   Wonder scoenheit van maniger maniere   Wonder sconeit van maniere
606     Si gaf hem een tafel diere   Si gaf hem een tafel diere   Soe gaf hem ene taefle diere
607     Beyde van ziluer ende van goude   Beide van ziluer ende van goude   Bede van seluere ende van goude
608     Ende van stenen menichuoude   Ende van steente menichfoude   Ende van stenen menichfoude
609     Men vint int roemsche rike clene   Men vint int roemsche32 rike clene   Men vint int romsche rike ghene
610 I 610   Des ghelike diere stene   Des ghelike dure stene   Dies ghelike diere stenen
611     Dan indie tafel staen   Dan in die tafel staen   Als in ghene taefle staen
612     Daer in vantmen sonder waen   Daer in vint men zonder waen   Daer in vantmen sonder waen
613     Den topaes mitten robine   Den topaes metten robijn   Den topaes metten robine
614     Den sophier entie orangheline   Den sophier ende die orangeline   Saffiere ende corangeline
615 I 615   Onikel ende calcedone   Onikel ende calcedone   Onikel ende calcednie
616     Ende miraude menighe63 scone   Ende miraude menige scone   Ende menighe miraude scone
617     Liguriuse ende elitrope   Leguriuse ende elitrophe   Liguriuse ende elitrope
618     Jaspre groen van diren cope   Jaspre groen van duren cope   Jaspire groene van dieren cope
619     Den camalien ende den akaet   Den camelien ende den akaet   Den camachien ende den akaet
620 I 620   Den oestelaen die niet nes quaet   Den oestelaen die niet en es quaet   Den ostelaen de niet es quaet
621     Hem die onghesien wil gaen   Hem die onghesien wil gaen   Hem de onghesien wille gaen
622     Was oec mede daer mede in gedaen   Was oec daer mede mede in ghedaen   Wasser oec mede inghedaen

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel

60: tan achter de volgende regel
61: lezing van l onzeker, mogelijk verbeterd uit v
62: menigher met een verwijsteken in de marge toegevoegd, in het cursieve schrift van de kopiist
63: de eerste e verbeterd uit een rechte stok
31: boven dit vers hetzelfde, doorgestreept: Jn odebolle ende in thosen mede
32: voor de eerste e is ook de lezing o mogelijk
29: de tweede a verbeterd uit een andere letter, mogelijk uit c of t