Rijmkroniek van Holland (366-1305)

Rijmkroniek van Holland (366-1305)

 
English | Nederlands
d verbeterd uit een opgaande schacht na de e een geradeerde letter, mogelijk een horizontaal doorstreepte n D verbeterd uit iets anders v verbeterd uit w door de eerste haal daarvan te expungeren got; dit woord in het vervolg vaker zo afgekort b verbeterd uit q na de l een geëxpungeerde s het laatste woord in kleiner schrift; blijkbaar later toegevoegd niere achter het volgende vers got; dit woord in het vervolg vaker zo afgekort

Vergelijk regels 641 tot en met 690

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel
Handschrift C
(ga naar pagina)
Handschrift B
(ga naar pagina)
Handschrift A
(ga naar pagina)
641     Dat woent tusschen der eluen ende der seyne   Dat woent tusschen der elue ende tseyne   Dat tusschen der eluen woent enter seinen
642     Ende vanden berge hier neder reyne   Ende vanden berghe hier neder reyne   Ende vanden berghe haer neder al reine
643     Toter noertzee al ghemene   Toter noert zee al ghemene   Toter nort zee al ghemene
644     Gheremerden die diere stene   Gheremerden die dire stene   Gheremerden niet die diere stene
645 I 645   Diemen indie tafle daer siet   Die men in die tafel daer ziet   Diemen inde taefle ziet
646     Hier bi sone twifel64 ics niet   Hier bi en twifel ics niet   Hier bi sone eist te waenne niet
647     Al hebt die scriuers dus vergeten   Al heft die scriuers dus vergheten   Al hebbent de scriuers vergheten
648     En was .i. edel tronc vermeten   En was een edel tronc vermeten   Hen was .i. edel tronc vermeten
649     Ende van der kerstine zeden   Ende van der kestine zeden   Ende van den kerstinen zeden
650 I 650   Die gode so veel eren deden   Die gode also veel eeren deden   Die gode also vele eren deden
651     Nv hoert die ystorie voert   Nv hoert die ystorie voert   NV hoert de ystorie voert
652     die graue diederic als gi gehoert   Die33 graue dirc als ghi gehoert   Die graue dideric als ghi ghehoert
653     Hier voren hebt die waerheit das   Hier voren hebt die waerheit das   Hier voren hebt die waerheit das
654     Dat hi die ander graue was   Dat hi die ander graue was   Dat hi de eerste graue was
655 I 655   Die van hollant graue hiet   Die van hollant graue hiet   De van hollant graue hiet
656     God die alle dinghen voersiet   God die alle dinghen vorsiet   God de alle zaken vorsiet
657     Gaf hem kinder ende grote waerde   Gaf hem kinder ende grote waerde   Gaf hem kinder31 van groter waerden
658     Bi sinen wiue ver hildegaerde   Bi sinen wiuen ver hillegaerde   Bi sinen wive32 vrouwe hildegaerden
659     Die hare vorders wonnen mede   Die hare vorders wonnen mede   Die haer vorders verwonnen mede
660 I 660   Jn doechdeliker waerdichede   Jn doghedeliker waerdichede   Jn doghedeliker werdichede
661     Enen sone die aernout hiet   Eenen sone die arnout hiet   Enen sone aernout hiet
662     Dien hi hollant na hem liet     Dien hi hollant na hem liet
663     Ende egghebrecht enen anderen daer naer65   Ende egbrecht eenen anderen daer naer   Ende egbrecht enen anderen daer naer
664     Ende daer na ouer somich iaer   Ende daer na ouer menich iaer   De daer naer ouer somich iaer
665 I 665   Also als ict bescreuen las   Also als ict bescreuen las   Also als ict bescreuen las
666     Aertsbisschop van triere was   Aertspisschop van triere was   Aerdsch bisscop van tieren was
667     Daer ic een deel of segghen sal   Daer ic een deel of zeggen sal   Daer ic een deel of segghen sal
668     Ende niet dan die waerheit al   Ende niet dan die waerheit al   Ende niet dan de wereit al
669     Dese doe hi aertsbisscop was   Dese doe hi aertbisscop was   DEse doe hi aerdsch bisscop was
670 I 670   Ghedochtem wel int herte das   Ghedochtem hem wel int herte das   Ghedochte hem wel int herte das
671     Wanen hi comen was van gronde   Wanen hii coman was van gronde   Wanen hi comen was van gronde
672     Ende eerde tgods huus tegmonde   Ende eerde goeds huus tegmonde   Ende eerde tgoeds huus tegmonde
673     Als sine vorders daden na rechte   Als sine vorders daden na recht   Als sine vorders33 daden na rechte
674     Ende offerde sinte aelbrechte   Ende offerde sinte aelbrecht   Ende offerde sente aelbrechte
675 I 675   Een gouden cruus van scoenre maniere66   Een gouden cruus van scoenre maniere   Ene goudijn cruce van scoenre manieren
676     Ende oec .i. casuffel diere   Ende oec een casuffel diere   Ende oec ene kasuffle diere
677     Een almatike ende een missael   Een almatike ende .i. missael   Ene aelmatike ende een missael
678     Capitulaer ende passionael   Capitulaer ende passionael   Capittelaer ende .i. passionael
679     Ende ander goede boke daer met   Ende ander goede boke daer met   Ende ander goede boeken der met
680 I 680   Ende doude ende die nyewe wet   Ende doude ende die niewe wet   Doude ende nie wet
681     Bescreuen in letteren fijn   Bescreuen in letteren fijn   Bescreuen in letteren fine
682     Ende vol heilichdoms .i. scrijn   Ende vol heilichdoms .i. scrijn   Ende vol heilichdoems ene scrine
683   Arnout sijn broeder nam met eren   ARnout sijn broeder nam met eeren   Arnout sijn broeder nam met eren
684     Een wijf int iaer ons heren   Een wijf int Jaer ons heren   Een wijf in dat iaer ons heren
685 I 685   Neghen hondert iaer ende tachtich   Negen hondert iaer ende tachtich   Neghen hondert iaer ende tachtich
686     Van gheslachte groot67 ende machtich   Van gheslachte groot34 ende machtich   Van gheslachte groet ende machtich
687     Van grieken tsconinx dochter waert   Van grieken des coninx dochter waert   Van grieken sconinx dochter waert
688     Die gheheten was luutgaert   Die gheheten was luutgaert   De ghe heten was lutgaert
689     Theofanus was haers vaders name   Thofanus was hoers vaders name   Teofanus was hoers vader name
690 I 690   Ene suster hadse scone ende bequame   Een suster hadse scone ende bequame35   Ene suster hadsoe bequame

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel

64: na de l een geëxpungeerde s
65: het laatste woord in kleiner schrift; blijkbaar later toegevoegd
66: niere achter het volgende vers
67: got; dit woord in het vervolg vaker zo afgekort
33: D verbeterd uit iets anders
34: got; dit woord in het vervolg vaker zo afgekort
35: b verbeterd uit q
31: d verbeterd uit een opgaande schacht
32: na de e een geradeerde letter, mogelijk een horizontaal doorstreepte n
33: v verbeterd uit w door de eerste haal daarvan te expungeren