Rijmkroniek van Holland (366-1305)

Rijmkroniek van Holland (366-1305)

 
English | Nederlands
siet achter de voorafgaande regel hier hiet doorgestreept D’, verbeterd uit Die (de letters ie doorgestreept) d verbeterd uit t lezing van de u onzeker; hier een d via expunctie verbeterd tot iets anders d verbeterd uit de aanzet van een w h bovengeschreven de eerste e verbeterd uit een rechte stok ep verbeterd uit a macht met de m geëxpungeerd en cr erboven geschreven

Vergelijk regels 9575 tot en met 9624

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel
Handschrift C
(ga naar pagina)
Handschrift B
(ga naar pagina)
Handschrift A
(ga naar pagina)
9575     Ende dwonghen584 doe al an hem scouden   Ende dwonghen doe al an hem scouden   Ende dwonghen doe an hem al scouden
9576     Dat si node laten souden   Dat si node laten souden   Dat si node laten souden
9577     Tsgrauen behoef haers liefs heren585   Tgsrauen behoef haers liefs heren   Sgrauen behoef heers liefs heren
9578 VII 550   Si deden doe met groten eren   Si deden doe met groten eren   Si dedent toe met groten eren
9579     Die graue die had dit al vernomen   Die graue die had dit al vernomen   De graue hadde dit al uernomen
9580     Ende es voert in zeelant comen   Ende es voert in zelant comen   Ende is voert in zeelant comen
9581     Ende woude den zone varen sien   Ende woude den sone varen sien   Ende woude den zone varen sien
9582     Die voert voer recht mettien   Die voert voer recht mettien   Die voert voer recht mettien
9583 VII 555   Als .i. die sparen niet en woude   Als een die sparen niet en woude   Als een de sparen niet en woude
9584     Hi seide datti alsoe houde   Hi seide dat hi also houde   Hi seide dat hi also houde
9585     Woude besien dat huys van troyen   Woude besien dat huus van troyen   Woude besien dat huys van troyen
9586     Wien dats oec mochte vernoyen   Wien dats oec mochte vernoyen   Wien dats oec mochte vernoyen
9587     Hi verstont al openbare   Hi verstont al openbare   Hi verstont al openbaer
9588 VII 560   Dat her florens noch daer ware   Dat her florens noch daer ware   Dat her florens noch der waer
9589     Ende der vianden een groot ghetal   Ende der vianden een groot ghetal   Ende der viande een groot ghetal
9590     Waren daer bi naer al   Waren daer bi naer al   Waren daer bina al
9591     Alsi vernamen dat ian daer quam   Alsi vernamen dat ian daer quam   Alsi vernamen dat ian daer quam
9592     Worden si op hem seluen gram   Worden si op hem seluen gram   Worden si op hem seluen gram
9593 VII 565   Ende dorsten sijns ontbeiden niet   Ende dorsten sijns ontbeiden niet   Ende seiden sine dorstens beiden niet
9594     Si seiden dits die duuel want men siet   Si seiden dits die duuel want men siet325   Het es een duuel wat men siet
9595     Dat hi ne spaert niet een586 twint   Dat hine spaert niet en twint   Dat hine spaert niet en twint
9596     So wat hi met crachte wint   So wat hi met crachte wint   Wat dat hi met crachte wint
9597     Of ieghens hem wille setten   Of ieghens hem wil setten   Of iegens hem wil setten
9598 VII 570   Trouwen. hier en doech gheen letten   Trouwen hier en doech gheen letten   Trouwen hier en doet geen letten
9599     Nu laet ons te scepe587 gaen   Nu laet ons te scepe gaen   Nv laet ons te scepe gaen
9600     Si lieten thuys al ydel staen   Si lieten thuus al ydel staen   Si lieten thuys al idel staen
9601     Doe si ianne naken saghen   Doe si ianne naken saghen   Doe si ianne naken saghen
9602     Nu so moghedi mi vraghen   Nu so moghedi mi vraghen   Nv so moghe di mi vraghen
9603 VII 575   Hoe ian dus sere was ontsien   Hoe ian dus sere was ontsien   Hoe hi dus sere was tontsien
9604     Jc segghe v dat hi hadde dien   Jc segghe v dat hi hadde dien   Jc seg v dat hi hadde dien
9605     Bi hem te rade die dat dorste   Bi hem te rade die dat dorste   Bi hem te rade de dat dorste
9606     Wel raden dat hi sonder vorste   Wel raden dat hi sonder vorste   Wel raden dat hi sonder vorste
9607     Rechte ouer dien die met houaerden   Rechte ouer dien die met houaerden   Rechte ouer dien de332 met houerden
9608 VII 580   Gaerne sinen vader waerden   Gherne sinen vader waerden   Geerne sinen vader weerden
9609     Vten lande had sijn die macht   Vten lande had sijn die macht   Vten lande hadden sijs machte
9610     Ende hi met al sire cracht588   Ende hi met al sijnre cracht   Ende hi met alle sijnre crachte
9611     Sinen vrienden stonde in staden   Sine vriende stonden in staden   Sinen vrienden stont in staden
9612     Dit liet hi hem wel gheraden   Dit 326 liet hi hem wel gheraden   Dit liet hi hem wel gheraden
9613 VII 585   Ende dede dat oec met ghenende   Ende dede dat oec met ghenende   Ende dede oec dat met ghenende
9614     Want hi den vader so ghedaen kende   Want hi den vader so ghedaen kende   Want hi den vader so ghedaen kende
9615     Dat hijs niet en had ghedaen   Dat hijs niet en had ghedaen   Dat hijs niet en hadde ghedaen
9616     Al had hi sine viande gheuaen   Al had hi sine viande gheuaen   Al hadde hi sine viande gheuaen333
9617     Dat hise quite hadde ghelaten   Dat hise quite had ghelaten   Dat hise quite hadde ghelaten
9618 VII 590   Had hi hem yet willen maten   Had hi hem yet willen maten   Had si hem iet willen maten
9619     Hoe valsch dat hise te voren vant   Hoe valsch dat hise te voren vant   Hoe valch dat hise te uoren vant
9620     Mar ian welken hi gheprant   Mar ian welken hi gheprant   Mer ian welken hi gheprant
9621     Daer rechte hi ouer sonder ghenaden   Daer327 rechte hi ouer sonder ghenaden   Daer recht hi ouer sonder ghenaden
9622     Ende wouder niet meer of sijn verladen   Ende wouder niet meer of sijn verladen   Ende wouder niet meer ouer sijn ver laden
9623 VII 595   Mer hare verradenisse die si dreuen   Maer hare verradenis die si dreuen   Met haer verradenesse de si dreuen
9624     Ende heb hem enen name ghegheuen   Ende hebhem enen name ghegeuen   Ende hebben hem enen name ghegeuen

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel

584: d verbeterd uit de aanzet van een w
585: h bovengeschreven
586: de eerste e verbeterd uit een rechte stok
587: ep verbeterd uit a
588: macht met de m geëxpungeerd en cr erboven geschreven
325: siet achter de voorafgaande regel
326: hier hiet doorgestreept
327: D’, verbeterd uit Die (de letters ie doorgestreept)
332: d verbeterd uit t
333: lezing van de u onzeker; hier een d via expunctie verbeterd tot iets anders