toon een folio

 
English | Nederlands
hier harde doorgestreept i verbeterd uit iets anders, mogelijk uit e De met de e verbeterd tot o en daar een e boven geschreven d verbeterd uit t

Folio 74r uit Handschrift A

eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
11645     Ende was 415 haer de wile swaer
11646     Hobuch de daer af was here
11647 VIII 1315   Hoe mochte hi dat doen emmermere
11648     Dat hi sette teghen den graue
11649     De hem dicke van sijnre haue
11650     Hadde ghegheuen te menigher stonde
11651     Also als men ghemerken conde
11652 VIII 1320   Hadden de graue vercoren
11653     Dat hi qualike heuet verloren
11654     Doer enen dien hi noyt en sach
11655     Sonder op den seluen dach
11656     Datter veeren verloren bleef
11657 VIII 1325   Als ic hier te voren screef
11658     Dus eist aldaer vergaen
11659     Nv heb ict aldus verstaen
11660     Dat dit de voer boetscap was
11661     Als ic hier te voren las
11662 VIII 1330   Hoe de vlaminghe waren verdreuen
11663     Ende hollant in de ere ver heuen
11664     Om dat si keerden so haesteliken416
11665     Dat was in de eerste weke
11666     Vanden meye dattie vlaminghe
11667 VIII 1335   Lettel helden meer ghedinghe
11668     Jn hollant tote enigher stede
11669     Hem was onseit alle vrede
11670     Si voeren wech sonder sparen
11671     Al si dus quamen gheuaren
11672 VIII 1340   Vreischedement tsierixe binnen
11673     Dat si waren met omminnen
11674     Vte hollant dus veriaghet
11675     Datten porters wel behaghet
11676     Men sachse comen op greueninghen
11677 VIII 1345   Doene was daer gheen langer dinghen
11678     Men ginc reden harde sciere
11679     Grote scepe meer dan viere
11680     Ofte viue ten zeluen male
11681     Om vut te vaerne weet ic wale
11682 VIII 1350   Waren si voer de porte comen
11683     Doe pensden si om hare vromen
11684     Sine mochten liden niet de port
11685     Na dien datmen heeft ghehoert
11686     Dat si sijn ghesconfiert
11687 VIII 1355   Doe417 wort de raet anders verkeert
11688     Ende worpen omme ter seluer vre
11689     Ende voeren voer scerpenisse dure
11690     Dus voeren si te vlaendren waert
11691     Ende hadden beiaghet an de vaert
11692 VIII 1360   Lettel eren ende vele scanden
11693     Dat si heren vut andren landen
11694     Aldus wouden slands verdriuen
11695     Ende selue heren wilde bliuen
11696     Daer si noyt an hadden recht
11697 VIII 1365   Es hi here of is hi knecht
11698     De altoes onrecht gheerne dade
11699     Jc woude ouer hem ghinghe de scade
11700     Ende diese sterkede inde dinghe
11701     Jc wout mede ouer hem ghinghe
11702 IX 1   HEr willam de ionghe man
11703     Was in zirixe nochtan
11704     Ende ghinc metten porters te rade
11705     Wat hi vort an best dade
11706 IX 5   Quamen de vlaminghe inden lande
11707     Hem mochte ghescien mere scande
11708     Ende wort hi inde port beleghen
11709     Sone weet hi in ghenen weghen
11710     Hoe dat si mochten sijn ontset
11711 IX 10   Waer hi in hollant hi mochte bet
11712     De porte onsetten ende staen in staden418
11713     Waert dat si waren verladen
11714     Doe moste hi ghelouen daer
11715     Dat hi soude ouer waer
11716 IX 15   De port onsetten daets haer noet
11717     Ofmen dauonture ter doet
11718     Heren bouden van yerseke beual hi
11719     Sine stat te houdene dat was bedi
11720     Dat sine ouer hoeftman houden

(klik op het plaatje om het te vergroten)
eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
415: hier harde doorgestreept
416: i verbeterd uit iets anders, mogelijk uit e
417: De met de e verbeterd tot o en daar een e boven geschreven
418: d verbeterd uit t