toon een folio

 
English | Nederlands
C gerubriceerd; de i verbeterd uit de aanzet van een bovenschacht c verbeterd uit ronde r e in tweede instantie aan de majuskel D vastgeschreven de laatste letter eerder een c dan een t

Folio 2r uit Handschrift A

eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
153     Van vrieslant so heuet belopen
154     Dat hi hem kerstijn wil doen dopen
155 I 155   Ende was ter vonten komen
156     Ende heuet den enen voet ghenomen
157     Ende dien inde vonte gheset
158     Doe vraghedi eer hi voert ginc bet
159     Weder dat sine vorders waren
160 I 160   Meer onder der saligher scaren
161     So inder hellen ghevallen neder
162     Sente wolfram antwoerde weder
163     Dat sine maghe waren ver loren
164     De8 heidijn storuen daer te voren
165 I 165   Rabbout sprac soen mach ic niet
166     Mier gheselscap wats ghesciet
167     Jn der hellen niet begheuen
168     Ende metten lettel aermer leuen
169     Jn hemelrike sonder waen
170 I 170   Die mi een twinc9 niet en bestaen
171     Vter vonten hi den voet wt toech
172     Ente duvel diene verdroecht
173     Die hem viele goets behiet
174     Ne hilt hem vorwaerden niet
175 I 175   Want hi starf op den derden dach
176     Ende voer daer hi sine maghe sach
177     Dit ghesciede als wi leren
178     Jnt carnacioen ons heren
179     Seuenhondert twintich ende achte
180 I 180   Menich vanden vrieschen gheslachte
181     Wert kerstijn om dat dus verginc
182     Rabbouts des hertoghen dinc
183     Want willibrort ende wolfram
184     Ende ander volc dat mit hem quam
185 I 185   Be keerden dat vriessche diet
186     Sente willeboert de versciet
187     Na ons heren gheboernesse
188     Seuen .C. iaer10 dertich ende zesse
189     Sente bonifaes de ontfinc
190 I 190   Den stoel so dat hi prediken ghinc
191     Jn vrieslant tote laueten oest
192     Ende heuet vermaent ende ghetroest
193     Altfolc kerstindoem tontfane
194     Te dockinghen11 daer quamen hem aen
195 I 195   Die onbekende wilde vriesen
196     Die ghelike ver woeden riesen
197     Hem versloeghen ende sine ghesellen
198     Dus als ghi hier hoert ver tellen
199     Wies in vrieslant die kerstijn wet
200 I 200   Ende worden ghetemmet ende gheset
201     Bider fransoisen moghenthede
202     Ende bider predicaden mede
203     Dat si kerstindoem ontfinghen
204     Eer de hollantsche grauen opghingen
205 I 205   Na pippine als ic hier voren seide
206     De hertoghen rabboden tonder dede
207     Wort here sijn soen karel marteel
208     Ende duanc alle de lande gheheel
209     Van vrieslant tot ouer gheronde
210 I 210   Jn vrancrike ne mocht tier stonde
211     Altoes niemant coninc wesen
212     Het en was altemael bi desen
213     Ende als men hem boot de crone
214     Seide hi het waer noch also scone
215 I 215   Coninghe dwinghen ende iaghen
216     Dan selue de crone draghen
217     Dese starf in ons heren iaer
218     .Vijc. ende xli dats waer
219     Ende liet sinen sone tlant
220 I 220   Die cleine pippin was ghenant
221     Dese heuet die vrancse crone ghenomen
222     Hem de van troyen waren comen
223     Biden pauwes zakarien
224     Ende was deerste vander partien
225 I 225   Daer hi wt was gheboren
226     De ter crone was vercoren
227     Al duutsche ende twalsche mede
228     Was onder sine moghenthede

(klik op het plaatje om het te vergroten)
eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
10: C gerubriceerd; de i verbeterd uit de aanzet van een bovenschacht
11: c verbeterd uit ronde r
8: e in tweede instantie aan de majuskel D vastgeschreven
9: de laatste letter eerder een c dan een t