toon een folio

 
English | Nederlands
r verbeterd uit een opgaande schacht v verbeterd uit een opgaande schacht in de marge vóór de lombarde N een representant N de tweede a verbeterd uit een andere letter, mogelijk uit c of t

Folio 4v uit Handschrift A

eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
533     Hem beroemt ende seghet
534     Dat kaerl de tote aken leghet
535 I 535   Ghevriet soude hebbe hoer lant
536     Ende ment noit in gheesten vant
537     Ende si na deen kaerl nochtan
538     Als ander beduonghene man
539     Hadden naer .cc. iaer
540 I 540   Lantsheren ende dienden voer waer
541     Eer si op hieuen de hant
542     Jeghen de grauen van hollant
543     Dese gherolf26 de haer graue hiet
544     Men vint van27 hem anders niet
545 I 545   Dan hem gaf te vranken voerde
546     Coninc arnout dat mine woerde
547     Hier te voren hebben ontbonden
548     Lichte hi starf in sinen stonden
549     Sonder kijnt ende onse grauen
550 I 550   Worden heren van siere hauen
551     Want icker anders niet of vernam
552     Wan hi was of wan hi quam
553     Dan sine hantveste tegmonde
554     Wilen lach in ouder stonden
555 I 555   Nv keric tonsen graue weder
556     Daer ic de geeste of seide neder
557     Na28 dideric den eersten graue
558     Quam sijn sone daer ic aue
559     Segghen sal wel ende waer
560 I 560   Want den vader volghe di naer
561     Jn kerstenliken daden na rechte
562     Hi vercoes sinte aelbrechte
563     Want de kerke tegmonde
564     De sijn vader in siere stonde
565 I 565   Wan houte teerste maken dede
566     Brac hi ende sette daer ter stede
567     Een goeds huus van steine al
568     Dat van koste niet was smal
569     Enen fiertre hi mede berechte
570 I 570   Daer hi in leide sint aelbrechte
571     De nonnen heeft hi danen ghedaen
572     Om dat de vriesen sonder waen
573     Hem waren so fel ende so suaer
574     Ende hi sette de moneke aldaer
575 I 575   Daer al noch opden dach heden
576     Couent woent aldaer ter steden
577     Ende mersde hem haer goet nochtan
578     Jn scaghen ende in haregan
579     Tote egmonde ende in rimigghen
580 I 580   Bi hemskerke ende te zutherem
581     Van winnen tote aran29 also
582     Ende dekerke van heilichlo
583     Tiende ende kerke van zassenem
584     Ende scone rente oec in waelhem
585 I 585   Jn limmen ende in baelhem
586     Jn smittem ende in arem
587     Jn ordebolle ende inthose mede
588     Jn obinghen ende in heemstede
589     Ende bi bemstre gaf hi hem goet
590 I 590   Tusschem zulinghen de vloet
591     Ende huuslede vier morghen vrie
592     Ende daer toe de vischernie
593     Jn velsen lant ende den outaer
594     Sinte achten daghe dore dats waer
595 I 595   Jn voerhout tiende ende kerke mede
596     Die tiende van nortike die stede
597     Jn alcmaer die tolne alte male
598     Dus goede hi de heren wale
599     Dese dideric goed ende wert
600 I 600   Had een wijf heet hildegaert
601     Houesch van leuen ende van zeden
602     Vol alre doghentachticheden
603     De sinte aelbrecht te deele
604     Gaf vtermaten scone iuwele
605 I 605   Wonder sconeit van maniere
606     Soe gaf hem ene taefle diere
607     Bede van seluere ende van goude
608     Ende van stenen menichfoude

(klik op het plaatje om het te vergroten)
eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
26: r verbeterd uit een opgaande schacht
27: v verbeterd uit een opgaande schacht
28: in de marge vóór de lombarde N een representant N
29: de tweede a verbeterd uit een andere letter, mogelijk uit c of t