toon een folio

 
English | Nederlands
d verbeterd uit een rechte stok, en l uit de aanzet van een andere letter d verbeterd uit een opgaande schacht na de e een geradeerde letter, mogelijk een horizontaal doorstreepte n v verbeterd uit w door de eerste haal daarvan te expungeren

Folio 5r uit Handschrift A

eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
609     Men vint int romsche rike ghene
610 I 610   Dies ghelike diere stenen
611     Als in ghene taefle staen
612     Daer in vantmen sonder waen
613     Den topaes metten robine
614     Saffiere ende corangeline
615 I 615   Onikel ende calcednie
616     Ende menighe miraude scone
617     Liguriuse ende elitrope
618     Jaspire groene van dieren cope
619     Den camachien ende den akaet
620 I 620   Den ostelaen de niet es quaet
621     Hem de onghesien wille gaen
622     Wasser oec mede inghedaen
623     Dese taefle diere ende waert
624     Gaf sente aelbrecht hildegaert
625 I 625   Van hollant de ander grauinne
626     Oec gaf si doer sine minne
627     Enen ewangelien boec der mede
628     Ghemaect met groter dierhede
629     Van edelen30 stenen van finen goude
630 I 630   Jn weet wie beteren toghen soude
631     Al hadden wi anders geen orconde
632     Wane onse graefscap begonde
633     So van edelen vrien conne
634     So van dorpers inden begonne
635 I 635   So makets ons dese taefle vroet
636     Die erue ende dat grote goet
637     Dat men gaf tote egmonde
638     Dat van edelen tronke begonde
639     Want et en es te wanen niet
640 I 640   Dat al dat ghemene diet
641     Dat tusschen der eluen woent enter seinen
642     Ende vanden berghe haer neder al reine
643     Toter nort zee al ghemene
644     Gheremerden niet die diere stene
645 I 645   Diemen inde taefle ziet
646     Hier bi sone eist te waenne niet
647     Al hebbent de scriuers vergheten
648     Hen was .i. edel tronc vermeten
649     Ende van den kerstinen zeden
650 I 650   Die gode also vele eren deden
651     NV hoert de ystorie voert
652     Die graue dideric als ghi ghehoert
653     Hier voren hebt die waerheit das
654     Dat hi de eerste graue was
655 I 655   De van hollant graue hiet
656     God de alle zaken vorsiet
657     Gaf hem kinder31 van groter waerden
658     Bi sinen wive32 vrouwe hildegaerden
659     Die haer vorders verwonnen mede
660 I 660   Jn doghedeliker werdichede
661     Enen sone aernout hiet
662     Dien hi hollant na hem liet
663     Ende egbrecht enen anderen daer naer
664     De daer naer ouer somich iaer
665 I 665   Also als ict bescreuen las
666     Aerdsch bisscop van tieren was
667     Daer ic een deel of segghen sal
668     Ende niet dan de wereit al
669     DEse doe hi aerdsch bisscop was
670 I 670   Ghedochte hem wel int herte das
671     Wanen hi comen was van gronde
672     Ende eerde tgoeds huus tegmonde
673     Als sine vorders33 daden na rechte
674     Ende offerde sente aelbrechte
675 I 675   Ene goudijn cruce van scoenre manieren
676     Ende oec ene kasuffle diere
677     Ene aelmatike ende een missael
678     Capittelaer ende .i. passionael
679     Ende ander goede boeken der met
680 I 680   Doude ende nie wet
681     Bescreuen in letteren fine
682     Ende vol heilichdoems ene scrine
683     Arnout sijn broeder nam met eren
684     Een wijf in dat iaer ons heren

(klik op het plaatje om het te vergroten)
eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
30: d verbeterd uit een rechte stok, en l uit de aanzet van een andere letter
31: d verbeterd uit een opgaande schacht
32: na de e een geradeerde letter, mogelijk een horizontaal doorstreepte n
33: v verbeterd uit w door de eerste haal daarvan te expungeren