toon een folio

 
English | Nederlands
de tweede e verbeterd uit een bovenschacht c verbeterd uit iets anders de tweede r verbeterd uit een opgaande schacht de afkortingsstreep boven de letters ci lezing van de eerste t is zeker

Folio 6r uit Handschrift A

eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
761     Dus moghedi merken de waerheit das
762     Dat otte nochtoe gheen keiser was
763     Want hi hem inde letteren niet
764     Augustus noch en bescreef noch en hiet
765 I 765   Wes bewinden hem dan de vriesen
766     Wanen si ver dullen ende verriesen
767     Die ghene de dat waer weten
768     Dat si hem vrieheden vermeten
769     De hem kaerle de grote gaf
770 I 770   Daer men niet en vindet af
771     Ende dit was .C. ende lxx. iaer
772     Na den groten karel dats waer
773     Dat dese hantveste was ghegeuen
774     Ende nochtoe waren si bleuen
775 I 775   Almaengen38 onderdaen
776     Als ment voer waer mach verstaen
777     Hier endt op die vriesen mijn scelden
778     Ende wil mijn belof verghelden
779     Vanden graue diedrike
780 I 780   Dien otte dus makede rike
781     DEse didrike van heilighen doene
782     Dede op heffen sinte ieroene
783     Want die sint hiet openbaere
784     God ons heren martelare
785 I 785   Van nortdike daer hi lach begrauen
786     Dede hine met coste ende met hauen
787     Eerlike voeren tegmonde
788     Daer hi leget nv ter stonde
789     Dideric versciet van desen leuene
790 I 790   Doe men tachtich ende seuene
791     Ende neghenhondert screef de iare
792     Na dat die maghet was moeder mare
793     Hi ende sijn wijf worden begrauen
794     Tegmonde dat si met hauen
795 I 795   Ende met erven hadden gherijct
796     Ewelike haer weldaet blijct
797     Hi ende sijn vader als ict vant
798     Waren grauen van hollant
799     C. iaer twintich ende viue
800 I 800   Nu latic39 van desen graue bliuen
801     Jc saelt wel weder ane vaen
802     Bin haren tiden so is te gaen
803     Kaerls gheslachte dat onscone
804     Verloos de roomsche entie vrancsche crone
805 I 805   Kaerl grote liet enen zone
806     Lodewich so hiet die gone
807     Als hier voren staet ghescreuen
808     Van hem sijn drie kijnder bleuen
809     Lotarise quam anlotrike
810 I 810   Ende van lombaerdien tkeiserrike
811     Lodewike quam aelmaengen an
812     Dus waer si keiser de .ij. iaer
813     Jnt roemsche rike langhe daer naer
814     Sonder dat allene .ij. iaer
815 I 815   Haer darde broeder keiser was
816     Kaerl de calewe als ict las
817     De te monte sarepte was ontfaen
818     Ende heuet zwaert abijt anghedaen
819     De heren die horden ten gheslachte
820 I 820   Holpen die heilighe kerke met machte
821     Dat si hare hertoechdoeme gauen
822     Ende haer graefscappe ende andre hauen
823     Ende maecter biscopdoeme af
824     Ende grote abdien na dat elc gaf
825 I 825   Daer si hem begauen inne
826     Dus moeste dalen als ic kinne
827     Van kaerls vlesche tedele bloet
828     Karel de calewe die hier voren stoet
829     Daer de graefscap van hollant of quam
830 I 830   Sijn gheslachte als ic vernam
831     Behelt de crone gheweldelike
832     Vanden lande van vrankerike40
833     Tote dat men screef al openbaer
834     Tcarnacioen41 .ixc. iaer
835 I 835   Ende .lxxx. ende zeuene
836     Doe verstiet42 van desen leuene

(klik op het plaatje om het te vergroten)
eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
38: de tweede e verbeterd uit een bovenschacht
39: c verbeterd uit iets anders
40: de tweede r verbeterd uit een opgaande schacht
41: de afkortingsstreep boven de letters ci
42: lezing van de eerste t is zeker