toon een folio

 
English | Nederlands
hier goed doorgestreept

Folio 7r uit Handschrift A

eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
913     Sine kindere diedric ende ziuaerd
914     Waren ionc ende onbewaerd
915 I 915   Douste hadde cume .xij. iaer
916     Dus stont tlant in groten vaer
917     Graue diedric arnouds zone
918     Ende lutgaerden was die gone
919     Dien met rechte tlant an quam
920 I 920   So dat hi te wive nam
921     Ene hiet otild daer hi an
922     Bi goeds 46 gracie .ij. kinder wan
923     Enen diedric ende enen florens
924     Desen quam in sijn ghepens
925 I 925   Jn sinen wille in sinen ghere
926     Pelegrime te sijn over mere
927     Ende was dierste van den grauen
928     Die met ghebeden ende met hauen
929     Eerde theilighe graf ons heren
930 I 930   Dese gaf sinte aelbrechte teren
931     Jn kadenborch .x. lib ten iare
932     Ende in kadenborch broec daer naren
933     .Xvj. onsen renten mede
934     Ende in zweten tere stede
935 I 935   .Xiij. onsen gheleende lant
936     Jn waldunen hi verbant
937     .Xvj. onsen sente aelbrechte
938     Jn sijn vrijdghers hi berechte
939     .Xvj. onsen penninghe mede
940 I 940   Daer toe offerde hi ter stede
941     Tue diere pellen die men dare
942     Te hoghen tiden hanghet openbaere
943     Ziuaerd zicke hebben wi vereest
944     Gaf aldaer tlant op die gheest
945 I 945   Drie pont ten iare in akerslote
946     Ende in meban gaf hi de grote
947     Van .ij. lb. gelts daer te stede
948     Leghet hi ende sijn wijf mede
949     De scone clenode daer ter stonde
950 I 950   Sinte aelbrechte gaf tegmonde
951     Jnt iaer ons heren .M. ende drie
952     Starf keiser otte ende sider nie
953     Sone wart daer of keiser gheboren
954     Hine worter anders toe ghecoren
955 I 955   Want dese .iij. otten erfden trike
956     So dat het ginc eruelike
957     Vanden vader toten zone
958     Sonder allene dat die gone
959     Te rome voer ende datten wiede
960 I 960   Die paus selue ende benediede
961     Maer na dien dat otte was doot
962     De roomsche kerke weder boot
963     Ende de heren van den rike
964     Ende coren ghemeenlike
965 I 965   Seuen prensen de kiesen zouden
966     Dies waerdich waren wien si wouden
967     Die roemsche keiser soude wesen
968     Nu sijn zeuen heren te desen
969     Dre ardsche biscoppe .iiij. leke heren
970 I 970   Die men hier mach bi namen leren
971     Van almaenghen de cancelier
972     Die van mensen es .i. al hier
973     Entie van tieren es .i. van allen
974     Die es cancelier van gallen
975 I 975   Entie van coelne also wale
976     Die cancelier is van ytale
977     Dit sijn dre gheleerde heren
978     Die vier leke willic v leren
979     Daer pleghet die ene of te sine
980 I 980   Die plaes graue van den rine
981     Die is drussaten des riken ghenant
982     Die ander es van zassen lant
983     Die hertoghe die des ghelike
984     Dat zweert voert van den rike
985 I 985   Die derde diene staets niet aue
986     Dats van brandenborch die marc graue
987     Dats des riken camerlijnc
988     Die vierde dat es ware dinc

(klik op het plaatje om het te vergroten)
eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
46: hier goed doorgestreept