toon een folio

 
English | Nederlands
t verbeterd uit d (eerder dan d uit t) de eerste e verbeterd uit een rechte stok

Folio 30r uit Handschrift A

eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
4505     Dat hi hem seluen began verstaen
4506     Doe dede sine ter scolen gaen
4507     Walsch ende dietsch leren wel
4508 IV 70   Daer na in corter tijt gheuel
4509     Dat den heren vanden lande
4510     Onder dochte wesen scande
4511     Datse .i. wijf soude dwinghen
4512     Ende verhouerden doe de dinghen
4513 IV 75   Dat si te houe lettel waren
4514     Ende treckeden te hope met groten scaren
4515     Ende streden daer omme onderlinghe
4516     Ende makeden menich groot ghedinghe
4517     Als ghi wel merken moghet
4518 IV 80   Haerlijc woude wesen voghet
4519     Van den kinde ende tlant berechten
4520     Dat siere omme moesten vechten
4521     Die toten andren doe droech vede
4522     Ende te hem hadde eneghe lede
4523 IV 85   De metten graue ende metter vrouwen
4524     Best was van henegouwen
4525     Die claghede dan om dandre zake
4526     Des hi hebben wilde wrake
4527     Van sinen viande biden here
4528 IV 90   Dats te lachterne alte zere
4529     Dat die ghene de is te houe
4530     Machtich ende van groten loue
4531     Ende sine veete wille wreken
4532     Mitten here bi eneghen treken
4533 IV 95   Die vrouwe de was goedertieren
4534     Ende wiste niet bi wat manieren
4535     Dat de zaken waren comen
4536     Si waende dat ware om sneuen vromen
4537     Dat si de sticken brochten voort
4538 IV 100   Als men hier nv heeft ghehoort
4539     Ende hiet hem doen dat best ware
4540     Dandre worden des gheware
4541     Ende sochten hier ieghens raet
4542     Ende togheden hier of haren staet
4543 IV 105   Den graue der vrouwen moyen sone
4544     Van ghelre als hi verstont tgone
4545     Nam hi raet wat hi doen mochte
4546     Ende sinen rade doe best dochte
4547     De worden doe des te rade
4548 IV 110   Dat hi der an dat beste dade
4549     Dat hi des lants hem onderwonde
4550     Hi voer op ter seluer stonde
4551     Jn zuuthollant tordrecht binnen
4552     Ende liet aldaer toe139 bekinnen
4553 IV 115   Dat hi tfolc berechten woude
4554     Tfolc sloech an hem also houde
4555     De vrouwe was in zelant bleuen
4556     Ende nam daer grote hoede haers neven
4557     De graue van gelre slouch de hant
4558 IV 120   An alden goede dat hi vant
4559     Des was hi meester ende voghet
4560     Florens de graue de ionghe ioghet
4561     Most ghedoghen wats ghesciede
4562     Want hine mochte sine liede
4563 IV 125   Niet bedwinghen noch berechten
4564     Sine mosten onderlanghe vechten
4565     Dicke wile te menigher stont
4566     Alst den lande wel was cont
4567     Sider gheuiel tote enen140 male
4568 IV 130   Datte graue te remaers wale
4569     Gaderde volc tsinen besten
4570     Der vrouwen partie quam van westen
4571     De den graue waren gheuee
4572     Ende vergaderden op vornouds ee
4573 IV 135   Ende vochten aldaer enen wijch
4574     Dat dede alder heren prijch
4575     Die si onderlinghe droughen
4576     So dat si aldaer versloeghen
4577     Vele lieden an beiden siden
4578 IV 140   Maer het gheuiel also ten tiden
4579     Dat de graue van ghelre doe
4580     Verwan dus eist comen toe

(klik op het plaatje om het te vergroten)
eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
139: t verbeterd uit d (eerder dan d uit t)
140: de eerste e verbeterd uit een rechte stok