toon een folio

 
English | Nederlands
hier het woord voert doorgestreept met twee dunne streepjes paus met een accent op de eerste stok van de u en de tweede stok geëxpungeerd in de lombarde C een representant c

Folio 29v uit Handschrift A

eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
4429     Doghede eer hine vant aldaer
4430 III 1590   Men screef doe ons heren iaer
4431     .Xijc. ende .lv. al bloot
4432     Doe de coninc daer bleef doot
4433     Willem de dus zijn lijf verloos
4434     Was .xx. iaer out doe men coos
4435 III 1595   Ende .xv. iaer mach men lesen
4436     Hadde hi graue in hollant ghewesen
4437     Ende bleef doot al zonder zaghe
4438     Op sente agnieten achtende daghe
4439 IV 1   Nv latic staen van hem de woort
4440     Ende zegghe van sinen 136 vort
4441     Ende van florense sinen oem
4442     Den ionghen ridder die sijns nam goom
4443 IV 5   Die onder stont als men bekande
4444     Die voghedie van den lande
4445     Want hi met rechte mombaer was
4446     Jc der mi wel vermeten das
4447     Dat hi maecte de zeusche core
4448 IV 10   Daer men mede al dorentore
4449     Berecht heeft al zeelant
4450     An al dien goede slouch hi de hant
4451     Ende dede ende liet wat hi woude
4452     Als .i. lants here doen zoude
4453 IV 15   Hi maect pais137 als ic versta
4454     Op ene corte tijt dar na
4455     Met heren ghye van vlaendren lant
4456     Ende zekerde metter hant
4457     Sire dochter om dat hi woude
4458 IV 20   Dat hise te wiue hebben soude
4459     Maer ic ne weet hoe dat quam
4460     Datse de hertoghe zider nam
4461     Doese florens liet gaen
4462     Die graue van vlaendren liet bestaen
4463 IV 25   Dat recht van zeelant voert
4464     Als men dicken heeft ghehoort
4465     Al hebben sijt weder ane ghesproken
4466     Dat is som wile op hem ghewroken
4467     Dese florens de goedertieren
4468 IV 30   Voer tallen saisoene tornieren
4469     Jn enen tornoy gheuiel hem so
4470     Dat hi ente sine worden onvro
4471     Ende hi de porse hadde so groot
4472     Dat hi ghequets was toter doot
4473 IV 35   Tantwarpen most hi bliuen doe
4474     So grote siecheit quam hem toe
4475     Dat hi opde zeuende kalende
4476     Van aprille dede zinen ende
4477     Tote andwarpen inde poort
4478 IV 40   Als men dicke heeft ghehoort
4479     Dat hi gheleuet hadde met eren
4480     Hi versciet int iaer ons heren
4481     .Xijc. vijftich ende achte
4482     Dese florens van hoghen gheslachte
4483 IV 45   Leget in middelborch begrauen
4484     Die zijn zuster met groter hauen
4485     Ende met eren ter eerden dede
4486     Van henegouwen was si graefnede
4487     Sijns vader kint ende siere moeder
4488 IV 50   Doe si haren lieuen broeder
4489     Hadde begrauen nam si in hant
4490     Haren neue ende al sijn lant
4491     Want si de naeste was gheboren
4492     Ende berecht als wijt horen
4493 IV 55   Tgraefscap ende dat ionghe kijnt
4494     Daer wonder of ghesciede sint
4495     Cvme138 haddi der iaren viere
4496     Doe florens de goedertiere
4497     Sijn oem sinen gheest op gaf
4498 IV 60   Daer men dogheden vele seit af
4499     Die moye nam tkint in hande
4500     Ende onderwant haer vanden lande
4501     Ende proefde daer om ende dochte
4502     Ho hi tlant berechten mochte
4503 IV 65   Ende dede tkint wel achter waren
4504     Tote het quam te zulken iaren

(klik op het plaatje om het te vergroten)
eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
136: hier het woord voert doorgestreept met twee dunne streepjes
137: paus met een accent op de eerste stok van de u en de tweede stok geëxpungeerd
138: in de lombarde C een representant c