toon een folio

 
English | Nederlands

Pagina 258 uit Druk Alk

| volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
13912 X 777/41   Dat hi fel was ende loes.
13913     Mer die kennet ’s niet altoes,
13914     Die zulke dinc van hem seyde.
13915     Nu is hi in die Godes gheleyde,
13916 X 777/45   God hi moete der zielen pleghen,
13917 X 777/46   Des hi begheerde alle weghen.
13918 X 778   Dese Here en leefde niet langhe
13919     Na dien, dat sijn Sone stranghe
13920 X 780   Den wijch op Goude vacht met eeren
13921     Jeghen die Vlaemsche wreede Heeren,
13922     Ende hi se verwan al zonder letten,
13923     Ende hi Ziericze ontsette.
13924     Dit wist hi al voer sine doet,
13925 X 785   Dat was hem bliscap groet,
13926     Dat hem God der eeren jonde,
13927     Dat hi doch op eene stonde
13928     Voer sine doet was ghetroest,
13929     Ende sine Vriende waren verloest.
13930 X 790   Want had hi gestorven eere,
13931     Men zoude segghen, dat hi van zeere
13932     Ende van rouwen ware ghebleven,
13933     Ende soe den gheest hadde ghegheven.
13934     Der quaetsprekers is soe vele,
13935 X 795   Die altoes ute hare kele
13936     Laten een quaet dan goet.
13937     Die des pleghet, hi misdoet,
13938     Dat hij ’t al in quade keert.
13939     Ghodsad heb hi die ’t hem leert.
13940 X 800   Hi versciet (als ic ’t versta)
13941     Herde corteliken daer na
13942     Na den stride, als ’t is bescreven,
13943     Ende heeft den gheest op ghegheven
13944     T’ Saterdaghes (als ’t wesen moeste)
13945 X 805   Na onser Vrouwen-dach in den Oeste.
13946     Ende waert begraven met groter eeren
13947     Jn den selven Jare ons Heeren,
13948     Als ’t bescreven is van den stride,
13949     Dies sine Vriende waren blide.

(klik op het plaatje om het te vergroten)
| volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |