toon een folio

 
English | Nederlands
.k’. onder de kolom in de marge de custode Die .ij. coninghen daer quamen

Folio 16v uit Handschrift B

eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
2272 II 955   Hi ontcleede hem tier stede
2273     Alse die swemmen conde wel
2274     Maer tierst dat hi in den stroem vel
2275     Droechen die stroem wech met gewout
2276     Ende verdranc in dwater cout
2277 II 959/1   Die roemsche keiser84 recht in sijn here
2278 II 959/2   Bleef aldus doot sonder were
2279 II 960   Daer rou groot ende serichede
2280     Om dreef al kerstenhede
2281     Sijn gheweyde was wt ghedaen
2282     Ende sijn lichaem ghesouten saen
2283     Want het was in der heidene bedwanc
2284 II 965   Ende die wech was starc ende lanc
2285     Ouer busch ende ouer menighe toche
2286     Eer men quam tot antyoche
2287     Daer was hi mit groter hauen
2288     Jn sinte pieters kerke begrauen
2289 II 970 Die graue florens van hollant
2290     Diere mede menigen swaren pant
2291     Ghedoecht hadde in dese vaert
2292     Dor god die ghecruust waert
2293     Ne leefde niet lange hier naer
2294 II 975   Hi starf tantyochen ende daer
2295     Wart hi begrauen op eenen dach
2296     Niet verre van danen die keiser lach
2297     Daer theer an nam grote scade
2298     Want hi was stout ende wijs van rade
2299 II 980   Ende van kerstenen manieren
2300     Meer dan ic can visieren
2301     Storuen daer die lude gemene
2302     Grote heren ende daer toe clene
2303     Want si hadden honger gehat
2304 II 985   Ende aten hem daer alte sat
2305     Dus wart there sere ontaen
2306     Graue florens hebben wi uerstaen
2307     Starf mitten keyser vrederike
2308     Jnt iaer ons heren sekerlike
2309 II 990   Xic. ende .xc. iaer
2310     Ende was graue van hollant vor waer
2311     Xxxiij. iaer met eren
2312     Sijn wijf was als ons die ieste leren
2313     Van scotlant ada die grauinne
2314 II 995   Die wan an hare als ict kinne
2315     Diederic die hier voren staet
2316     Hi dede menighe vrome daet
2320 II 1000   Ende enen anderen die willem hiet
2321     Die node van sinen vader sciet
2322     Want hi den vader volgede naer
2323     Jn al die vrese in al die vaer
2324     Die hadde in dommen vaert
2325 II 1005   Ten armen sente iorijs waert
2326     Ende hi was tantyochen mede
2327     Al daer hi starf in die stede
2328     Ende doe hi hadde den vader verloren
2329     Heuetten met hem vercoren
2330 II 1010   Des keisers sone bouen vele grauen
2331     Hi die hertoghe was van swauen
2332     Om sine grote vromichede
2333     Ende voerden met hem takers mede
2334     Maer die hertoge starf al daer
2335 II 1015   Alsmen screef .xci. iaer
2336     Ende .xic. int incarnatioen
2337     Jnt selue orloghe int selue doen
2338     Starf oec takers vor die stede
2339     Philips die graue van vlaenderen mede
2340 II 1020   Van iunius opten eersten dach
2341     Opten tienden diere na lach
2342     Opten dach sente barnabas
2343     Leestmen dat akers gewonnen was
2344     Dat bi naer als wijt weten
2345 II 1025   Twee iaer hadde sijn beseten
2346     Eer rijchaert ende philips tsamen85

(klik op het plaatje om het te vergroten)
eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
84: .k’.
85: onder de kolom in de marge de custode Die .ij. coninghen daer quamen