index

 
English | Nederlands

G

Galicië (Galissen): 12370

Galilea (Galilee): 2027

Gallië (Gallen), kanselier van: 974

Garonne: zie Gironde

Gascogne (Gasscoemaers, Gasscoendiaers, Gasscoeng's), inwoners van: 12372

Gavere: zie Raas

Geertruid (Gertruden, Gertruut, Gheertruden, Gheertruud, Gheertruut, Ghertruden, Ghertruut, Ghetrude)

- † 1117, echtgenote van hertog Dirk II van Opper-Lotharingen: 1272

- van Saksen, † 1113, echtgenote graaf Floris i van Holland: 1053, 1064, 1137, 1152, 1155, 1249, 1261, 1271

Geertruidenberg (Berghe, G' Gh'den berghe, Sente Gerden berghe, Sente Gheerden berghe, Sinte Gheerden berghe, Sinte Gh'den berge, Sinte Gherden berghe, S' Gheerden berghe): 6744, 6756, 6770, 11275, 11302, 11500, 14096

Geervliet (Gervliet, Gheeruliet, Gheervliet, Gheruliet): 11224, 12317

- tol van: 2437

Gelre (Gelre lant, Ghelre, Ghelrelant, Ghelre lant): 2616, 4597

- graaf van: 2494, 2504, 4557, 4579, 4586

- - zie ook Otto

- inwoners van: 2491

- zie ook Aleid, Hendrik

Gembloers: zie Sigebert van

Genealogia ducum Brabantiae: 833, 843

Genezareth, meer van: 2024

Gent (Ghent): 1208, 7677

Genua: zie Rainier Grimaldi

Gerard (Geraerde, Gerat, Gheraed, Gheraeds, Gheraerde, Gheraert, Gheraerts, Gheraet, Gheraets, Gherijts, Gherraeds)

- van de Elzas, 1183-1206 proost van Sint Donatiaan in Brugge en kanselier van Vlaanderen: 3282

- hertog van de Moezel: 1183

- 1183-1222 graaf van Ahr-Nürburg: 2846

- drossaard, edele, † 1168: 1911

- van Egmond: 9035

- van Haarlem: 1854

- ca. 1284-1337, vanaf 1287 heer van Voorne en burggraaf van Zeeland: 6098, 6162, 6166, 6714, 6724, 6726, 7572, 7574, 8419, 8426, 8430, 8432, 8443, 8447, 8453, 8523, 9035, 10959

- van Kraaienhorst: 6118, 6120, 6719, 6725, 6726

- van Monster, edele, † 1168: 1913

- van Velsen: 5744, 5782, 5803, 5824, 6116, 6120, 6146, 6151, 6290, 6295, 6302, 6316, 6320, 6321, 6424, 6428, 6432, 6438, 6447, 6460, 6442, 6596, 6626, 6639, 6645, 6903, 6948, 6951, 9042

- uit Vlaanderen: 10536

Gerberga, dochter van koning Hendrik i van het Duitse rijk: 852

Gerlach (Gheerlach), graaf: 1339

Germanen: 101

Gerulf (Gerolf, Gherolf), 889 vermeld als graaf in Friesland, vader van graaf Dirk i van Holland en graaf Waldger van Teisterbant: 519, 543

Gesta regis Ricardi: 2240, 2265, 2333

Gestichte: zie Sticht

Geva (Gena, Gene, Ghene, Gheue), echtgenote van graaf Dirk i van Holland: 469, 505, 508

Ghise Nobelszoon: 10996, 11001

Ghye, Ghyen, Ghyoet, Ghyot, Ghyote, Gi: zie Gwijde

Gijsbrecht (Ghijsbr', Ghisebrecht, Ghisebrechte, Ghiselbrecht)

- II, ca. 1175-ca. 1230 heer van van Amstel: 2810

- IV, ca. 1230-1303, 1252-1296 heer van Amstel: 4820, 4824, 4852, 4853, 4857, 4892, 5756, 6015, 6066, 6079, 6117, 6431, 6478, 13616

- heer van IJsselstein en Benschop, vermeld 1279-1342, maarschalk van het Sticht: 6478, 7810, 7822, 7849, 7854, 7879, 11375

- Bokel: 9132

- dienaar van graaf Dirk V van Holland: 1305

Gillis van den Poel: 5985

Gironde/Garonne (Gheronde, Gheronden), rivier in Aquitanië: 209, 295

Glasgow, elect van: zie Floris

Godfried (Godefrote, Godeuaerde, Godeuaert, Godeuaerts, Godevaerden, Godevaert, Godevart, Gouaert, Gouaerts)

- i, 1012-1023 hertog van Neder-Lotharingen

- II met de Baard, 1044-1047 hertog van Opper-Lotharingen, 1065-1069 hertog van Neder-Lotharingen: 1183

- III met de Bult (den Bocheus, die Bochense, Bocheuse, Botheuse, die Buulricghede, Buulrigde), 1069-1076 hertog van Neder-Lotharingen: 1187, 1197, 1211, 1287, 1308, 1312, 1373

- IV van Bouillon, 1089-1100 hertog van Neder-Lotharingen, 1099 koning van Jeruzalem: 1191, 1253, 2113, 2196

- van Cuijk (abusievelijk 'Herman'), ca. 1100-ca. 1157, graaf van Arnsberg: 1571, 1579, 1595, 1608, 1610, 1629, 1647, 1648, 1656

- van Bergen op Zoom, vermeld 1287-ten minste 1313, drossaard van het land van Breda: 14035, 14040, 14044, 14046, 14051, 14053, 14057, 14061, 14083

Goes (Goeds): 9759

- heer van: zie Floris van Borssele

- kasteel Torenburg, later geheten slot Oostende, te: 9760, 9836

Gorinchem (Gorichem, Gorinkem): 9341

Gouda (Goude, Gouden): 11509, 11513, 11516, 11586

- heer van: zie Jan

Gouwe (Goude, Gouden), de voormalige waterloop tussen Schouwen en Duiveland: 10464, 10932, 11016, 11073, 11930, 12299, 12406, 12440, 12583, 13108, 13408, 13554, 13609, 13664, 13700, 13711, 13728, 13920, 13948

- zie ook Willem

Grebbeberg (Heimenberghe, Heymenberge, Heymenberghe): 2501

Grevelingen (Greueninge, Greueningen, Greueninghe, Greueninghen), de zeearm ten noorden van Schouwen en Duiveland: 11676, 12336

Grieken, Griekenland: zie Byzantijnse rijk

Grote Waard (Groten Waerde, Groten Waert, Groten Weerde) ofwel de Zuid-Hollandse Waard, polder ten zuiden van Dordrecht: 11325

Guido

- de la Charité, 1296-1313 bisschop van Soissons: 14124

- (Wijt, Wit) van Lusignan, 1186-1192 koning van Jeruzalem: 2030, 2057, 2118, 2150

Guines (Giesen, Ghisen), in Noord-Frankrijk, graaf van: 3914

- zie ook Arnulf

Gulik (Ghulike, Ghulke, Guleke, Gulic, Gulike, Gulke): zie Willem

Gwijde (Ghie, Ghien, Ghi otte, Ghye, Ghyen, Ghyoet, Ghyot, Ghyote, Gi, Gye, Gyen, Gyoet, Gyote)

- van Avesnes alias van Henegouwen, 1253-1317, vanaf 1301 bisschop van Utrecht: 6521, 6534, 6540, 6735, 6737, 6740, 6743, 6756, 6760, 6955, 9102, 9154, 9169, 9885, 9888, 9889, 9896, 9902, 9986, 10053, 10488, 10875, 10984, 11074, 11362, 11368, 13684, 13688, 13898

- van Dampierre, 1226/7-1305, vanaf 1252 mederegent, vanaf 1278 graaf van Vlaanderen: 3876, 3917, 4455, 4582, 5150, 5258, 5274, 5301, 5627, 5847, 6899, 6914, 7035, 7038, 7043, 7577, 7606, 7653, 9873, 10093, 10455, 13035, 13048, 13688, 14010

- van Namen, † 1311, zoon van graaf Gwijde van Vlaanderen: 6899, 7035, 10093, 10446, 10450, 10454, 10460, 10480, 10504, 10544, 10656, 10667, 10677, 10693, 10732, 10737, 10743, 10761, 10782, 10798, 11215, 11228, 11230, 11243, 11251, 11313, 11340, 11355, 11389, 11408, 11468, 11568, 11575, 11583, 11654, 11830, 11842, 12193, 12633, 12828, 12840, 12951, 12968, 12983, 13002, 13007, 13012, 13018, 13019, 13035, 13046, 13047, 13048, 13061, 13081, 13092, 13128, 13262, 13285, 13289, 13295, 13326, 13329, 13333, 13371, 13376, 13379, 13679, 13688, 13712, 13732