index

 
English | Nederlands

S

Saksen (Sassen, Zassen, Zassen lant): 239, 301, 882, 921

- hertog van: 982

- - zie ook Bernard, Bernard graaf van Aschersleben, Hendrik

- zie ook Dirk, Herman, Othilde, Petronilla

- zie ook Neder-Saksen

Saladin (al-Malik al-Nasir Salah ed-Din Yusuf ibn Ayub) (Saladijn, Saladine, Salladijn), 1169–1193 sultan van Egypte: 2026, 2036, 2070, 2141, 2165, 2167, 2168, 2180, 2185

Salef of Calycadnus, rivier bij Seleucia aan de zuidkust van het huidige Turkije: 2267

Santiago da Compostella (Compostelle): 1968

Sassenheim (Zassenem, Zassenen): 583, 870

Saul, koning van Israël: 6660

Schaar, naam van geulen in Ooster- en Westerschelde: 5488

- zie ook Schare

Schagen (Scagen, Scaghen, Staghen): 573, 1878, 1879, 1881

- inwoners van: 1831

Schaer (Scarpolre, Schare), polder op Kadzand: 5488

Schare (Scure), mogelijk een zeearm ten oosten van Kadzand: 5488

Schelde (Sceelt, Scelt), zowel de rivier als de huidige zeearm de Oosterschelde: 46, 1084, 7469, 13040

- zie ook Oosterschelde

Schellinkhout (Scellinchout, Scellinc houte, Scellinhout): 4904

Schermer: 1749

Scherpenisse (Scarpenisse, Scerpenisse): 11689

Schie (Scie): 10916

Schiedam (Sciedam, Sciedamme, Scietdamme, Sciet damme): 8459, 10500, 11978, 12246, 12298, 13735, 13960, 13974

- vrouwen van: 11530

Schoonhoven (Scoenhoue, Scoenhouen, Scoen houen): 9502, 11547, 11548, 11784

- heer van: zie Nicolaas heer van Cats

- inwoners van: 9505, 9512, 11555

- kasteel te: 11554, 11786

Schoorl (Scorel, Scorle): 1865, 1926

Schotland (Scotlant): 782, 5366

- koning van: zie David, John Baillol, Malcolm, Willem

- - kanselier van: zie Floris

- zie ook Ada

Schouwen (Scouden, Scouten, Stonden): 3000, 3015, 4618, 7517, 9059, 9575, 10459, 11016, 11612, 11676, 12133, 12346, 12355, 12357, 12920, 12964, 13255, 13400, 13554

- inwoners van (Scoudemaren, Scoudenaren): 2776, 9060, 10353

Scoute: zie Nicolaas

Sculingleke (Sulen, Zulen, Zulinghen), waterloop, ligging onbekend, in Noord-Holland: 590

Seine (Seinen, Seyne): 641

Seldsjoeken: 2248

Seleucia, in Turkije: 2267

Sens, in de Champagne, aartsbisschop van: zie Wulfram

Sergius i, 687–701 paus van Rome: 118

Sevilla: zie Isidorus

Sicco (Sicke, Siuaert, Siuert, Zicke, Ziuaerd, Ziuaert), alias Siegfried, † 1030, broer van graaf Dirk iii van Holland: 882, 883, 884, 913, 943

Sicilië, koning van: zie Karel

Siegfried (Siuaert, Ziuaert, Ziuert)

- van Westerburg, 1274–1297 aartsbisschop van Keulen: 6495

- 943–998, graaf van Luxemburg: 689

- zie ook Sicco

Sierck (Syric, Zieric): zie Jan

Sigebert van Gemblours, Chronica: 57, 99, 148, 179, 233, 272, 833, 1189

Simon (Simoen, Symoen, Symon)

- i heer van Haarlem, vermeld 1198–ca. 1215: 2761, 2954

- van Antwerpen, edele, † 1168: 1905

- van Clermont: 3370

Sint Agatha, Sinte Achten, Sinte Aechten, Sinte Aechte dorpe: zie Beverwijk

Sinte Gheerden berghe, Sinte Gh'den berge, Sinte Gherden berghe: zie Geertruidenberg

Sinte Jorijs Arm: zie Hellespont

Sint Marie (Marien): zie Utrecht

Sint Omaars (Sint Omaers, Sinte Omars, Sinte Omers): 1227, 1240

Sint Servaas: zie Maastricht

Sliedrecht (Slidrecht), gelegen ten zuiden van de Merwede: 8312, 8317, 8650, 8658

Sluis (Sluse): 5492

Smithan (Smittem, Smitten), ligging onbekend, in Noord-Holland: 586

Soissons (Chisoen, Sissoen), bisschop van: zie Guido

Sophia (Sofie, Soffie, Soffien, Sophie, Sophien) van Rheineck, † 1179, echtgenote graaf Dirk vi van Holland: 1673, 1767, 1942, 1944, 1981, 1984, 2348

Spanje (Spaengen, Spaenghen, Spaensche, Spangen, Spanssche): 237, 1968, 2568, 2570

- zie ook Castilië

Speculum historiale: zie Vincent van Beauvais

Spiegel historiael: zie Jacob van Maerlant

Stavoren (Staueren): 2611

Steven (Steuen), 1057–1105 abt van Egmond: 1354

Het Sticht (Gestichte, Ghestichte), te weten het Nedersticht: zie Utrecht

Stoke (Stocke): zie Melis

Stoutkint: zie Wouter

Suithardeshage (Zuuchardes haghe, Zuudhardf haghe, Zuutershage, Zuutharders haghe, Zuuth'ders hage), ligging onbekend, in West-Nederland: 352, 524

Sulen, in Noordrijn-Westfalen, bij Emmerich: 5707

- zie ook Sculingleke, Zuilen

Supplinburg: zie Lotharius

Sutherhem (Sucherem, Zutherem), ligging onbekend, in Noord-Holland: 580

Synonyma: zie Isidorus van Sevilla

Syrië: 1707