index

 
English | Nederlands

V

Valenciennes (Valenciin, Valenchijn, Valenchine, Valencijn, Valentijn, Valentine, Vlaenchine, Walenchine): 4072, 4247, 4256, 4286, 4300

Valentinianus (Valentiniaen) i, 364–375 keizer van het West-Romeinse rijk: 61

Vecht: 4821, 6429, 6470

Vechten, Romeins fort bij: zie Wiltenburg

Veere (Veeren, Vere, Veren, Vre, Weer, Were, Weren): 6911, 7523, 7533, 7789, 9085, 9132, 9154, 10346, 10350, 10370, 10374, 10404, 10407, 11646, 11656, 13308

- heer van: zie Wolfert van Borssele

Velsen (Velse, Welsen): 593, 870

- zie ook Gerard

Veluwe: 6635

Vermandois (Vermendois, Vermendoys, Vormendois), in Noord-Frankrijk: 2632

- inwoners van (Vermendoise): 3806

Vernoudsee (Nouds ee, Vernouts ee, V'nouds ee, V'nouts ee, Vornoud ee, Vornouds ee, Vornouds ie), verdwenen kreek ten westen van Reimerswaal: 4572, 4625, 9801, 9802, 9815

Vianen (Vyanen)

- familie van: 7853

- heer van: zie Hubrecht

- - dienaar van: 7857

Vier Ambachten (iv Ambochte, iv Ambochten, Vier Ambocht, Vier Ambochten), in Vlaanderen: 1083, 4277, 4280

Vijf Ambachten (Vijf Ambochten): zie Noordzijde

Vincent van Beauvais, Speculum historiale: 1703, 1731, 1791, 2023, 2630

Vita Vulframni: 148

Vita Willibrordi: zie Alcuin, Thiofrid

Vitry: zie Jacob

Vlaanderen (Flaemsce, Flaemsche, Vaendren, Vlaemscer, Vlaemsche, Vlaemschen, Vlaemscher, Vlaemsschen, Vlaender, Vlaenderen, Vlaenderlant, Vlaender lant, Vlaend', Vlaend'lant, Vlaend' lant, Vlaendre, Vlaendren, Vlaendren lant, Vlaminge, Vlaminghe, Vland', Vland' lant): 292, 1073, 1135, 1170, 1121, 1216, 1221, 1224, 1244, 1265, 1274, 1284, 2992, 3278, 3300, 3468, 3477, 3594, 3802, 3814, 3840, 3954, 3971, 3978, 4009, 4277, 4280, 5051, 5133, 5271, 6212, 6223, 6899, 6913, 7649, 7690, 8844, 9141, 9155, 9871, 9877, 10079, 10080, 10101, 10117, 10132, 10140, 10147, 10148, 10261, 10446, 10619, 10651, 10652, 10655, 10794, 11062, 11096, 11104, 11394, 11690, 11886, 11895, 11898, 12193, 12633, 12760, 12893, 12951, 12968, 13007, 13257, 13309, 13468, 13510, 13691, 13921, 14009

- graaf van: 2420, 2846, 3473, 4462, 4585, 5155, 5336, 5478, 5834, 6905, 6923, 7605, 8845, 10457, 10509, 12828, 13039, 13040, 13043, 13047, 13058

- - zie ook Arnoud, Boudewijn, Dirk, Filips, Gwijde, Karel, Robrecht

- gravin van: 3814, 4013, 4045

- - zie ook Johanna, Machteld, Margareta, Richild

- inwoners van: 1176, 1936, 5220, 5265, 6207, 7504, 7577, 10113, 10121, 11999, 13417

- - zie ook Gerard, Hannin, Pieter

- - zie ook Vlamingen

- kanselier van: zie Gerard van de Elzas

- leger van: 3956, 10113, 10586, 11010, 11147, 11215, 11355, 11568, 12058, 12066, 12134, 12145, 12920, 13094

- regent van: zie Filips markgraaf van Namen

- vloot van: 3836, 10286

- zie ook Beatrijs, Hildegard

Vlaardingen (Vlaerdingen, Vlaerdinghe, Vlaerdinghen, Vlerdinghe, Vlerdinghen): 876, 2774, 8495, 12246, 13735

- kerk van: 1005

Vlamingen (Vlaemsche, Vlaminc, Vlamine, Vlaminge, Vlaminghe, Vlaminghen, Vlamingher): 3896, 3906, 3907, 3941, 3945, 3968, 3975, 5239, 5243, 5244, 5286, 5498, 5502, 5504, 5510, 5528, 5535, 5562, 5571, 5574, 5589, 5602, 6209, 6969, 6976, 7280, 7295, 7296, 7581, 8556, 8858, 10102, 10105, 10158, 10162, 10248, 10286, 10301, 10325, 10337, 10350, 10376, 10392, 10408, 10410, 10437, 10456, 10486, 10515, 10526, 10531, 10550, 10554, 10571, 10572, 10583, 10585, 10592, 10594, 10606, 10642, 10644, 10686, 10691, 10755, 10772, 10994, 11079, 11081, 11089, 11001, 11114, 11139, 11152, 11154, 11212, 11342, 11362, 11368, 11405, 11420, 11441, 11509, 11523, 11534, 11542, 11546, 11548, 11549, 11565, 11662, 11666, 11682, 11683, 11706, 11829, 11853, 11867, 11874, 11885, 11985, 11993, 12004, 12019, 12028, 12030, 12040, 12050, 12083, 12100, 12108, 12121, 12127, 12141, 12143, 12155, 12163, 12170, 12178, 12182, 12201, 12236, 12239, 12244, 12362, 12371, 12376, 12387, 12398, 12468, 12591, 12641, 12656, 12663, 12668, 12700, 12728, 12736, 12744, 12758, 12788, 12791, 12833, 12852, 12998, 13001, 13042, 13093, 13103, 13115, 13127, 13130, 13242, 13391, 13393, 13400, 13401, 13421, 13447, 13472, 13469, 13474, 13477, 13479, 13486, 13492, 13498, 13502, 13551, 13554, 13706, 13715, 13725, 13731, 13736

Vlie, de stroom tussen Oost- en West-Friesland: 2440

Vliet: zie Tonis

Vlissingen (Vlissinghe, Vlissinghen): 5485, 5486, 10282, 10286

Vloer (Vloere), zeearm bij Wulpen: 5488, 10143

Voorhout (Voerhout, Voerhoute, Vorhout): 595, 871

- zie ook Willem

Voorne (Voerne, Voren, Vorn, Vorne, Vornen): 10694, 11224, 12312

- heer van: 6721

- - zie ook Albrecht, Gerard, Hugo

Voorschoten (Voerscoten, Vorscoten): 3042, 3110, 3165

Vortigern (Vertigier): 6681, 6682

Vreeland (Vredelant), kasteel aan de Vecht: 4821, 4832, 4837, 4857, 4860

Vriese: zie Lambert

Vronen (Vroenle, Vroenlue, Vrolen, Vrone, Vroule), verdwenen dorp ten noordoosten van Alkmaar: 483, 4362, 5080, 5081, 5087, 7352, 7387

- inwoners van: 7375

Vronermeer: 7369

Vulgaat: zie Bijbel