Romeinse bronnen over de katholieke kerk in Nederland 1832-1914

 
English | Nederlands

Samengesteld door J.P. de Valk

Deze uitgave ontsluit het archiefmateriaal met betrekking tot Nederland in de archieven van de Heilige Stoel en enkele andere daarmee samenhangende vindplaatsen in Nederland en Italiƫ. Zij opent met het jaar waarin een permanente pauselijke vertegenwoordiging in Nederland wordt gevestigd (1831) en eindigt met het pontificaat van Pius X (1903-1914).

De wijze van bewerking sluit aan bij de laatste twee banden uit de serie Romeinse bescheiden 1727-1831 (GS230 en GS231). Op grond van de grotere mate van structuur in het archiefmateriaal is echter gekozen voor een beknopte vorm van ontsluiting. De stukken zijn van kerkelijke, politieke en culturele aard. Het eerste deel bevat een chronologische lijst van ruim 6.500 brieven en rapporten van pauselijke diplomaten en Nederlandse bisschoppen, met een aanduiding van de inhoud en verwijzing naar andere stukken. Het tweede deel heeft de vorm van een archiefgids met gedetailleerde beschrijvingen van het opgespoorde archiefmateriaal, korte beschrijvingen van curie-organen en biografieƫn van daarbij werkzame functionarissen. Daaraan toegevoegd zijn verschillende lijsten en overzichten, onder meer verwijzingen naar Nederlands archiefmateriaal. Er is een omvangrijke index op personen, zaken en plaatsen.