index

 
English | Nederlands

Aanvullingen bij:

Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-katholieke kerk in Nederland, 1832-1914. Archiefwijzer van Romeinse archivalia(RGP, Grote Serie, nrs. 230-231; Den Haag, 1996)


Bij eerder onderzoek naar archivalia van belang voor de geschiedenis van de Rooms-katholieke kerk in Nederland voor de periode 1832-1914, werd duidelijk dat een van de belangrijkste fondsen, het archief van de Haagse internuntiatuur (Archivio della Nunziatura dell'Aja), in hoge mate incompleet was. In 2001 werd in het Vaticaan het grootste deel van het ontbrekende materiaal teruggevonden, dat in 2002 werd toegevoegd aan het bestaande fonds. Dit fonds is in het Archivio Segreto Vaticano intussen van naam veranderd en wordt nu aangeduid als: Archivio della Nunziatura di Olanda. De teruggevonden stukken omvatten de periode 1792-1922 en hebben daarmee in geringe mate ook nog betrekking op eerder uitgebrachte banden der Romeinse bescheiden, in het bijzonder die over de periode 1813-1831 (RGP, Grote Serie, nrs. 215-216).

Het nieuwe materiaal is in Rome onderzocht en bewerkt. Het wordt hier als aanvulling op de gedrukte uitgave beschreven op vergelijkbare wijze als dat in de beide banden van de analytische inventaris der Romeinse bescheiden … 1832-1914 het geval was. Voor verdere informatie wordt hier verwezen naar de inleiding op deze banden en de beschrijving van het fonds Archivio della Nunziatura dell'Aja.

Een kleiner, eerder niet geïnventariseerd fonds in het Vaticaans archief kon aan de hand van de nieuwe inventaris voor de jaren 1878-1914 worden beschreven. Het gaat om: Segreteria di Stato, Morte di Pontefici e Conclavi (1878-1922).

Gezien aard en omvang van het nieuwe materiaal verdient het aanbeveling naast de gedrukte uitgave steeds deze aanvulling te raadplegen.


Dit aanvullende bestand is als volgt ingedeeld: