3.2 segretaria

 
English | Nederlands
3.2. Aanvulling op de beschrijving van het fonds Segreteria di Stato, Morte di Pontefici e Conclavi (1878-1922)

 

De stukken betreffende ziekte en overlijden van pausen, alsmede de verkiezing van hun opvolger zijn tot en met het conclaaf van 1846 opgenomen in het Archivio Concistoriale, serie Conclavi (zie hiervoor Romeinse bescheiden … 1832-1914, tweede band, 1.4.4, p. 166). Gezien de aard van het materiaal - de Capi d'Ordine van het Heilig College voerden na het overlijden van de paus en tijdens het conclaaf de correspondentie met de pauselijke diplomatieke vertegenwoordigers - is kennelijk bij het overlijden van Pius IX (1878) besloten deze archiefstukken voortaan op te nemen in een afzonderlijk onderdeel van het fonds van de Staatssecretarie. Hierop is inmiddels voor de periode 1878-1922 een gedetailleerde inventaris beschikbaar, die het materiaal ontsluit tot op het afzonderlijke document. Onderstaande beschrijving is daarom niet gebaseerd op de stukken zelf, maar op de informatie uit de inventaris.

 

SCATOLA 1/A

 

fascikel 7

 

*Chronologische lijst:

3691, 3691a, 3693

 

 

SCATOLA 3/B

 

fascikel 7

 

596. "Lettera di partecipazione dell'esaltazione del Sommo Pontefice Leone XIII", 1878; minuut (o.m. aan koning Willem III), f 745-748

 

 

SCATOLA 3/B

 

fascikel 9

 

*Chronologische lijst:

3736

 

 

SCATOLA 4/B

 

ongenummerd fascikel

 

*Chronologische lijst:

3717a

 

 

SCATOLA 4/C

 

fascikel 8. "Olanda"

 

Brieven en adressen van Nederlandse katholieken en katholieke verenigingen bij gelegenheid van het overlijden van Pius IX en de pausverkiezing van Leo XIII, afkomstig uit Den Bosch, Haarlem, Amsterdam, Rotterdam, Breda, Oudenbosch (nrs. 1155-1162, f 1530-1557).

 

 

SCATOLA 7/A

 

fascikel 1. "Infermità del S.P. Leone XIII"

 

*Chronologische lijst:

5657a

 

fascikel 2. "Infermità del S.P. Leone XIII"

 

*Chronologische lijst:

5658a

 

 

SCATOLA 7/B

 

fascikel 7. "Morte del S.P. Leone XIII"

 

Brieven van de Staatssecretaris aan koningin Wilhelmina, 21.7.1903 (nr. 1504) en aan zaakgelastigde Giovannini, 29.7.1903 (nr. 1522)

 

fascikel 8. "Morte del S. Padre Leone XIII"

 

*Chronologische lijst:

5660

 

 

SCATOLA 8

 

fascikel 4. "Riscontri sovrani"

 

Brief van Willem III aan Leo XIII, 9.3.1878, met gelukwensen bij zijn verkiezing (nr. 1794).

 

fascikel 5

 

Verkiezing van Leo XIII, 1878.

 

*Chronologische lijst:

3712

 

fascikel 6. "Nunzi, delegati e corpo diplomatico"

 

*Chronologische lijst:

3695, 3699

 

 

SCATOLA 10/A


fascikel 5. "Creazione di Pio X. Lettere ai Sovrani e risposte"

 

Bevat een brief met gelukwensen van koningin Wilhelmina, 25.8.1903 (nr. 1970).

 

 

SCATOLA 10/B

 

fascikel 9. "Creazione di Pio X. Circolare ai rappresentanti pontifici e loro risposte"

 

*Chronologische lijst:

5660bis

 

fascikel 18. "Creazione di Pio X. Lettere riscontrate"

 

*Chronologische lijst:

5660bis/2

 

 

SCATOLA 10/C

 

fascikel 19. "Creazione di Pio X. Lettere riscontrate"

 

*Chronologische lijst:

5661, 5662, 5662a

 

 

SCATOLA 11/A

 

fascicolo unico

 

Adressen met gelukwensen aan de nieuwe paus Pius X van de "operai cattolici" van het aartsbisdom Utrecht en uit Rotterdam (nr. 2526).

 

 

SCATOLA 11/B

 

fascicolo unico

 

Adressen met gelukwensen aan de nieuwe paus Pius X uit Haarlem (nr. 2651) en Waalwijk (nr. 2740), 1903.

 

 

SCATOLA 12/B

 

fascikel 1. "Creazione di Pio X. Lettere di rallegramenti…"

 

Brieven met gelukwensen aan de nieuwe paus uit Amsterdam (nr. 2991, 3028, 3097), 1903.

 

 

SCATOLA 13/A

 

fascicolo unico

 

Brieven met gelukwensen aan de nieuwe paus Pius X uit Tilburg (nr. 3449) en Amsterdam (nr. 3591), 1903.

 

 

SCATOLA 13/B

 

fascicolo unico

 

 Brieven met gelukwensen aan de nieuwe paus Pius X van de Leo-Vereeniging (nr. 3642) en uit Watergraafsmeer (nr. 3728), 1903.

 

 

SCATOLA 14/B

 

fascikel 7. "Nunzi"

 

*Chronologische lijst:

5660'