5 reconstructie

 
English | Nederlands

5. Reconstructie van het archief van de Haagse internuntiatuur (Archivio della Nunziatura di Olanda) voor de jaren 1792-1899

 

 

Het archief van de Haagse nuntiatuur (Archivio della Nunziatura dell'Aja), zoals het zich tot voor kort bevond in het Vaticaans archief, bestreek in 29 dozen (buste) de periode 1802-1899. Inmiddels zijn aan dit fonds in de vorm van een seconda parte een groot aantal ontbrekende dossiers toegevoegd uit de periode 1792-1922. Hieronder wordt een poging gedaan de oorspronkelijke samenstelling van het archief te reconstrueren door de stukken van vóór 1900 uit de prima (busta 1-29) en seconda parte (busta 30-70) van het archief te integreren en te presenteren in hun oorspronkelijke ordening. Doel hiervan is het de gebruiker van het archief - het fonds is inmiddels omgedoopt tot Archivio della Nunziatura di Olanda -  in staat te stellen de weg te vinden naar de oorspronkelijke samenhang van de dossiers. Gezien de wijze van ordening van het huidige archief in het Archivio Segreto Vaticano gebeurt dat in twee delen: (A) 1792-1879 (onderwerpsindeling) en (B) 1879-1899 (indeling volgens internuntiaturen).

 

A. De buste 1-22 van het archief in het ASV bevatten de archivalia van 1802-1879, tot en met de internuntiatuur van Giovanni Capri. Dit deel van het materiaal werd in 1977 voor zover mogelijk ingedeeld aan de hand van een eenvoudig titolario (rubriekschema) met een onderwerpmatige ordening, te dateren omstreeks 1892, dat achterin de inventaris in het Vaticaans archief (Indice 1081) werd opgenomen. Ofschoon wel duidelijk was dat er een andere oorspronkelijke orde had bestaan (daarmee was in 1867 een begin gemaakt), was het bij gebrek aan een contemporaine inventaris onmogelijk, deze te herstellen.

              Pas een aantal jaren later werd in de archieven van de Nederlandse Jezuïetenprovincie te Nijmegen een kopie teruggevonden van een inventaris, die gezien de omschrijving van het materiaal in elk geval reikte tot de internuntiatuur van Capri en de stukken beschreef tot ongeveer 1874 (Archivum Provinciae Neerlandicae Societatis Jesu te Nijmegen, Historische Handschriftenverzameling, nr. F 27 A). Deze inventaris biedt een overzicht van de 31 rubrieken (titoli) en geeft daarnaast de titels op van de onder deze rubrieken geborgen concrete dossiers. Inmiddels is in het toegevoegde materiaal ook de oorspronkelijke inventaris uit 1867 teruggevonden (AN-Olanda, busta 31, fasc. 1), waarvan echter de indeling door wijzigingen en aanpassingen niet meer bruikbaar was, tenzij om de gegevens van de afzonderlijke dossiers te verifiëren.

              Deze reconstructie is daarom gebaseerd op de inventaris uit 1874. De stukken tot 1879 uit de seconda parte van het archief (busta 30-41, delen van 70) zijn voorzover van toepassing al geordend volgens deze indeling. Beide delen van het fonds zijn hieronder als het ware in elkaar geschoven, onder verwijzing naar de inventarisnummering zoals die nu geldt. Daarbij wordt de omschrijving van titoli en dossiers weergegeven uit de inventaris van 1874.

 

B. De buste 23-29 van het archief in het ASV bevatten het archiefmateriaal min of meer onderwerpmatig geordend binnen de ambtsperioden van de internuntii Panici tot en met Tarnassi (1879-1899). In deze reconstructie zijn hieraan de desbetreffende onderdelen van de seconda parte toegevoegd (busta 42-69 en delen van 70).

 

 

A. JAREN 1792-1879

 

 

[Registers]

 

              busta 30, fasc. 1-4

 

 

1. Miscellanea; informazioni sulle persone

 

1.1/1. Vicende dell'archivio

              busta 2, fasc. 5.d

busta 31, fasc. 1

 

1.1/2. Notizie varie di Roma

busta 22, fasc. 56.a

 

1.2A. Escursioni e viaggi dei Nunzi in Olanda

              busta 3, fasc. 12.a

 

1.2B. Notizie religiosi del Regno dei Paesi Bassi

              busta 1, fasc. 4

 

1.3. Istruzioni diverse della Segreteria di Stato ai nunzi

busta 21, fasc. 55.e

 

1.4. Lettere riguardanti doni, indirizzi, libri e offerte al Santo Padre ed ai nunzi. Lettere di felicitazioni e annunzi di morte

              busta 1, fasc. 3

 

1.5-6. Informazioni diverse sulle persone; informazioni diverse sopra persone e cose

              busta 1, fasc. 2

 

1.7. Circolari relative ad associazioni di libri

              busta 2, fasc. 5.e

 

1.8. Questue nel Regno dei Paesi Bassi

              busta 15, fasc. 39.b

 

1.9-10. Disgustoso incidente avvenuto all'occasione della festa di Brielle. Festa nazionale di Brielle

              busta 2, fasc. 5.i

 

1.11. Sulla corrispondenza di genere informatoria

              [ontbreekt]

 

1.12. Errico Herskens(?) missionario nelle Indie inglesi

              [ontbreekt]

 

- Andere stukken, vermoedelijk behorend bij titolo 1:

busta 1, fasc. 1

busta 2, fasc. 5.k

busta 21, fasc. 55.a-d, g

busta 31, fasc. 2

busta 31, fasc. 3-5

 

 

2. Concordato del 1827

 

2.1. Concordato dell'anno 1827 fra la S. Sede ed il Re dei Paesi Bassi

busta 31, fasc. 6

 

2.2. Corrispondenza di mgr. Capaccini con Roma dal 21 settembre 1828 all'anno 1830

              busta 21, fasc. 54

 

 

3. Missioni di Olanda avanti la Gerarchia; vicariati apostolici

 

3.1. Carte risguardanti le arcipreture di Utrecht, Groninga, Gueldria, Salland, Drentha, Tubanzia

              busta 3, fasc. 9

              busta 2, fasc. 6.e

 

3.2. Istanza degli arcipreti per ottenere l'erezione dei vescovati

              busta 2, fasc. 6.a

              busta 2, fasc. 6.d

 

3.3. Vicariato Apostolico di Bois-le-Duc 1835-1843

busta 31, fasc. 7

 

3.4. Vicariato di Grave-Ravenstein e Megen, 1841-1843

              busta 3, fasc. 11.a

              busta 31, fasc. 8

 

3.5. Vicariato apostolico di Breda, 1841-1847

              busta 3, fasc. 10

              busta 31, fasc. 9

 

3.6. Vicariato apostolico del Limburgo, 1832-1843

              busta 3, fasc. 11.b

 

3.7. Dispense accordate ai vicari apostolici dalla visita Ad Limina

              busta 3, fasc. 12.b

 

- Andere stukken behorend bij titolo 3:

              busta 70, fasc. 9

 

 

4. Ristabilimento della Gerarchia. Circoscrizione delle parocchie. Capitoli. Parocchie dei regolari esteri: Tongerloo e Bornhem (Cisterciensi)

 

4.1. Ristabilimento della Gerarchia episcopale nel Regno dei Paesi Bassi

              busta 31, fasc. 10-12

              busta 2, fasc. 6.g-t

 

4.2. Circoscrizione delle parrocchie

              busta 2, fasc. 7.a

 

4.3. Erezione dei capitoli nelle cinque diocesi

              busta 2, fasc. 7.b-c

 

4.4. Posizione stampata della S.C. di Propaganda Fide sui progetti della circoscrizione delle parrocchie e relative vertenze coi Regolari

              busta 31, fasc. 13

 

4.5. Parrochie dei Regolari del Belgio ed i Vescovi olandesi [fascicoli riuniti 5-6-7]

              busta 3, fasc. 8

              busta 32, fasc. 1

 

- Andere stukken behorend bij titolo 4:

              busta 2, fasc. 6.b-c, f

 

 

5. Diocesi del Regno. Nomine dei vescovi. Concilio Provinciale. Sinodi diocesani

 

5.1-6. Arcidiocesi di Utrecht, diocesi di Haarlem, Bois-le-Duc, Breda, Ruremonde

              busta 4, fasc. 13.a-c

              busta 4, fasc. 14.a

              busta 3, fasc. 12.a

 

5.7. Concilio provinciale e sinodi diocesani

              busta 4, fasc. 14.b

 

5.8. Istruzioni della Propaganda sui sogetti da raccomandarsi per vescovi, nomine e consecrazione dei vescovi per le diocesi e dei vicarii apostolici

              busta 3, fasc. 12.b

 

5.9. Atti del Sinodo Provinciale

              [ontbreekt]

 

 

6. Vicariati di Batavia e di Suriname

 

6.1. Batavia dall'anno 1832-1846

              busta 32, fasc. 2

              busta 5, fasc. 16.b-c

 

6.2. Batavia. Posizione del 1846-1847. Conflitto insorto fra mgr. Grooff vicario apostolico ed il governatore di Java

              busta 70, fasc. 1

              busta 5, fasc. 16.d-e

              busta 32, fasc. 3-4

 

6.3. Batavia dall'anno 1848-1867[-1886]

              busta 70, fasc. 2-3

              busta 5, fasc. 16.a, f

              busta 32, fasc. 5

 

6.4. Schiarimenti sui possedimenti olandesi nelle Indie orientali e sull'isola di Bali

              busta 70, fasc. 4

 

6.[5]. Vicariato apostolico di Suriname

              busta 6, fasc. 17.a-b

 

6.[6]. Suriname dall'anno 1863-1865[-1879]

              busta 6, fasc. 17.c-e

              busta 32, fasc. 6

              busta 70, fasc. 5

 

- Andere stukken behorend bij titolo 6:

              busta 5, fasc. 15.b, e, f-h

              busta 16, fasc. 43.h

 

 

7. Vicariato di Curaçao. Facoltà. Missioni non dipendenti dall'Olanda

 

7.1. Vicariato apostolico di Curaçao 1843-1859

              busta 6, fasc. 18.a-d

 

7.2. Vicariato apostolico di Curaçao 1860-1867[-1878]

              busta 6, fasc. 18.f-h

 

7.3. Il vicariato [di Curaçao] si affida dalla S. Sede ai PP. Domenicani Olandesi

              [ontbreekt]

 

7.[4]. Istruzioni della Propaganda ai Vicarii apostolici nelle missioni

              busta 5, fasc. 15.a

 

7.[5]. Facoltà al prefetto di Suriname sul tratto del paese che si estende fino al Brasile

              busta 70, fasc. 6

 

7.[6]. Missione Polo Artico. Missioni della Germania e Danimarca. Missione di Svezia

              busta 7, fasc. 19.c-e

 

7.[7]. Giappone e Haïti

              busta 7, fasc. 19.g

 

7.[8]. Capo di Buona Speranza

              busta 7, fasc. 19.b

 

7.[9]. Missioni nell'isola di Madagascar e S. Martino

              busta 7, fasc. 19.a

 

7.[10]. Riformisti di Venezuela e l'arcivescovo di Caracas

              busta 7, fasc. 19.f

 

7.[11]. Arcivescovato di S. Domingo

              busta 7, fasc. 19.h

 

 

8. Lussemburgo Concordato, trattative. Erezione del vescovato

 

8.1-2. Dall'anno 1842-1856. Mgr. van der Noot. Mgr. Laurent. Ritiro di mgr. Laurent. Rinuncia del vicario apostolico

              busta 70, fasc. 7

              busta 33, fasc. 2

 

8.3. Trattative diverse e progetto di un Concordato

              busta 33, fasc. 1, 3

 

8.4. Ponenze stampate relative al Concordato

              busta 8, fasc. 21.e

 

8.5. Erezione del vescovato del Lussemburgo. Decreto esecutoriale. Erezione del Capitolo avvenuta nel 1870. Legge governativa sull'erezione del vescovato

              busta 7, fasc. 20.b

 

 

9. Lussemburgo: affari diversi

 

9.1A. Breve pontificio e decreto esecutoriale dei 18 dicembre 1840 intorno alla circoscrizione dei vicariati apostolici del Limburgo e del Lussemburgo

              busta 7, fasc. 20.a

 

9.1B. Costituzione del Granducato 1848-1858

              busta 8, fasc. 21.c

 

9.2. Affari diversi indicati nei fascicoli

              busta 7, fasc. 20.a

              busta 8, fasc. 22.d

 

9.3. Grande e piccolo seminario del Lussemburgo

              busta 7, fasc. 20.c

 

9.4. Sulla pubblica istruzione

              busta 8, fasc. 21.d

 

9.5. Comunicazioni ufficiali del governo

              busta 8, fasc. 21.b

 

9.6. Unione del granducato alla lega doganale prussiana. Altre notizie ecclesiastiche e civili dall'anno 1841-1868[-1879]

              busta 8, fasc. 21.a

              busta 8, fasc. 22.a-c, e

 

 

10. Congregazioni Romane, Sette, Giansenisti

 

10.1. S.C. dei Riti e Propaganda. Canonizzazione dei Martiri di Gorcum

              busta 9, fasc. 23.b

 

10.2. S.C. dei Vescovi e Regolari

              busta 9, fasc. 23.e

 

10.3. S. Penitenzieria

              23.a

 

10.4. S.C. delle Indulgenze e S. Reliquie

              busta 9, fasc. 23.f

 

10.5. S.C. del S. Officio

              busta 9, fasc. 23.d

 

10.6. Relazione della traslazione delle reliquie di S. Lidwina di Schiedam riportate in parte in Olanda nel 1871

              busta 1, fasc. 4.c

 

10.7. Protestanti

              busta 9, fasc. 24.a-c

 

10.8. Giansenisti e Vecchi-Cattolici

              busta 10, fasc. 25.a-d

 

10.9. Frammassoni e Carbonari. Bolla sui medesimi

              busta 9, fasc. 24.d

 

10.10. Israeliti. Affare-Mortara

              busta 9, fasc. 24.e

 

10.11. Protestanti olandesi, propaganda per la Spagna 1870-1871

              [ontbreekt]

 

- Andere stukken behorend bij titolo 10:

              busta 9, fasc. 23.c, g

 

 

11. Abbazia di Berna in Heeswijk. Religiose. Associazioni pie

 

Abbazia di Berna

 

11.1-2. Sunto storico sull'origine e ristabilimento dell'abbazia e sulla canonica esistenza della medesima. Facolta e privilegi accordati all'abbazia

              busta 10, fasc. 26.c, h

 

11.3. L'abbazia è sottoposta all'internunziatura

              busta 10, fasc. 26.m

 

11.4. L'abbazia di Berna è separata dai Premostratensi del Belgio

              busta 10, fasc. 26.g

 

11.5. Lettere da cui rilevasi che si desiderava un religioso di Tongerloo per provvedere all'andamento dell'abbazia

              busta 2, fasc. 6.f

 

11.6. Indulto di secolarizzazione accordato ai monaci Mutsaerts e Magnée. Idem pel fratello laico G. Brands scoglimento dei voti semplici

              busta 11, fasc. 29.a

 

11.7. Rendiconto dell'abbazia presentato a mgr. Ciamberlani

              busta 10, fasc. 26.d

 

11.8. Elezione degli abati di Berna

              busta 10, fasc. 27.a-c

 

11.9. Elezione dell'abate Van Laarhoven presieduta da mgr. Cattani

              busta 10, fasc. 27.d

 

11.10. Tentativi fatti dall'abate di Tongerloo per riunire all'ordine l'abbazia di Berna

              [ontbreekt]

 

11.11. Elezione dell'abate Van den Brand presieduta da mgr. Bianchi. Elezione dell'abate Adriano Ceelen presieduta da mgr. Bianchi

              busta 10, fasc. 27.e-f

 

11.12. Ordinazione degli studii nell'abbazia

              busta 10, fasc. 26.k

 

- Andere stukken behorend bij titolo 11 met betrekking tot de abdij van Berne:

              busta 10, fasc. 26.a-b, e, i-j, l

 

Religiose

 

11.13. Monache Premostratensi in Oosterhout

              busta 11, fasc. 28.a

 

11.14. Religiose del monastero di Huissen

              [ontbreekt]

 

11.15. Suore Clarisse di Megen

              busta 33, fasc. 4

 

11.16. Terziarie di S. Domenico e di S. Francesco

              busta 11, fasc. 28c, g

 

11.17. Suore di Montfoort. Orfanotrofio femminile dell'Aja affidato alle Suore di Roosendaal

              busta 11, fasc. 28.e-f

 

11.18. Istituto delle Suore di Gesù e Maria

              busta 11, fasc. 28.d

 

11.19. Redentoriste di Velp presso Grave

              [ontbreekt]

 

11.20. Monache di S. Brigida in Uden

              busta 33, fasc. 5

 

11.21. Orsoline

              busta 11, fasc. 28.b

 

11.22. Istituto delle Suore di Carità e della Misericordia

              busta 11, fasc. 28.h

 

11.23. Indulto di secolarizzazione per una suora di Roosendaal

              [ontbreekt]

 

Associazioni pie

 

11.24. Società di S. Vincenzo di Paolo in Olanda

              busta 12, fasc. 30.a

 

11.25. Opera della S. Infanzia

              busta 12, fasc. 30.b

 

11.26. Opera dell'Adorazione del SS.o Sagramento per le Chiese povere

              busta 12, fasc. 30.c

 

 

12. Ordini religiosi

 

12.1. Clero regolare in genere

              busta 34, fasc. 1

 

12.2. Superiori regolari nominati dalla Propaganda; prefetti o vice-prefetti della missione relativamente agli ordini rispettivi

              busta 34, fasc. 2

 

12.3. Agostiniani

              busta 34, fasc. 3

 

12.4. Premostratensi (Tongerloo e Postel) nel Belgio

              ["posizione unita al titolo 11"]

 

12.5. Carmelitani scalzi

              busta 34, fasc. 4

 

12.6. Domenicani

              busta 34, fasc. 5

 

12.7. Francescani Recolletti o Minori Osservanti

              busta 11, fasc. 29.b

 

12.8. Redentoristi di S. Liguori

              busta 34, fasc. 6

 

12.9. Fratelli della Misericordia di Tilbourg

              busta 34, fasc. 7

 

12.10. Gesuiti

              busta 34, fasc. 8

 

12.11. Vertenza fra l'ordinario di Breda ed i Fratelli di S. Luigi di Oudenbosch

              busta 11, fasc. 29.d

 

12.12. Guglielmiti; vertenza fra essi ed il vicario apostolico di Breda

              busta 34, fasc. 9

 

12.13. Congregazione dei Cuori di Gesù e Maria

              busta 34, fasc. 10

 

12.14. Riforma dei Trappisti

              busta 34, fasc. 11

 

12.15. Istituto dei Fratelli dell'Immacolata Concezione

              busta 34, fasc. 12

 

12.16. Notizie sugli Oratoriani del Belgio

              busta 34, fasc. 13

 

12.17. Compagnia della Fede di Gesù

              busta 34, fasc. 14

 

12.18. Crocigeri

              busta 11, fasc. 29.c

 

12.19. Sul Padre Paolo Willems Capuccino, missionario a Curaçao

              busta 34, fasc. 15

 

- Andere stukken behorend bij titolo 12, van na 1874:

              busta 34, fasc. 16

 

 

13. Seminari e Collegi

 

13.1. Distruzione dei piccoli seminari nel Belgio ed erezione del Collegio Filosofico di Lovanio

              busta 35, fasc. 1

 

13.2. Decreti regi circa la costruzione ed amministrazione dei seminari

              busta 12, fasc. 31.b

 

13.3. Note relative all'esenzione dal servizio militare per gli ecclesiastici e studenti di teologia

              busta 16, fasc. 43.e

 

13.4. Esenzione dei seminari dalla leva militare

              busta 12, fasc. 31.a

 

13.5. Acquisto del locale pel seminario di Utrecht

              busta 12, fasc. 31.d

 

13.6. Seminario di St. Michiels-Gestel nella diocesi di Bolduc [Bois-le-Duc]

              busta 35, fasc. 2

 

13.7. Seminario di 's-Heerenbergh

              busta 35, fasc. 3

 

13.8. Seminario di Warmond

              busta 35, fasc. 4

 

13.9. Seminario di Hageveld

              busta 35, fasc. 5

 

13.10. Disposizione del Vice-Superiore sull'amministrazione dei fondi dei seminari di Warmond e Hagevelt

              busta 2, fasc. 5.a.

 

13.11. Piccolo seminario di Rolduc (Limbourg)

              busta 12, fasc. 31c.

              busta 35, fasc. 6

 

13.12. Cenni sul collegio dei Gesuiti di Katwijk

              busta 35, fasc. 7

 

13.13. Progetto di fondazione di un Seminario per le missioni a Nevers

              [ontbreekt]

 

13.14. Collegio [Urbano] di Propaganda Fide a Roma

              busta 35, fasc. 8

 

13.15. Sulle borse degli studi nel Belgio, posizione completa

              busta 35, fasc. 9

 

13.16. Fondazione di Duinzigt

              busta 5, fasc. 15.i

              busta 70, fasc. 11

 

 

13bis. Eredità e disposizioni testamentarie

 

13bis.1. Disposizione testamentaria della famiglia Stepraad in Favore della Chiesa di Duystervoorde

              busta 35, fasc. 10

 

13bis.2. Disposizione testamentaria del sigr. V.G. van Eyll del distretto di Gueldria per opere pie

              busta 35, fasc. 11

 

13bis.3. Beni mobili lasciati da G. Loesch  di Hosingen

              busta 35, fasc. 12

 

13bis.4. Dispositione testamentaria del sigr. D. A. Bruls parroco in Bergschenhoek

              busta 35, fasc. 13

 

13bis.5. Eredità giacente di Guardigli suddito pontificio

              busta 35, fasc. 14

 

13bis.6. Disposizione testamentaria per un benificio. Questione relativa fra il parroco di Demen, e Wester e consorti

              busta 35, fasc. 15

 

13bis.7. Vertenza sull'eredità del maresciallo Paolo Wirtz

              busta 35, fasc. 16

 

13bis.8. Vertenza sull'eredità di G.F. Turri morto in Ewijck nel 1815

              busta 2, fasc. 5.b

 

13bis.9. Disposizione del sigr. Willemse e amministrazione generale dei cattolici poveri orfani di Rotterdam

              busta 35, fasc. 17

 

 

14. Arciconfraternità del S. Spirito

 

14.1. Origine e scopo dell'arciconfraternità. Unione della medesima con la Propagazione della Fede e Consiglio Centrale di Parigi

              busta 12, fasc. 32.a

              busta 12, fasc. 33.a-b

 

14.2. Rendiconti dell'arciconfraternità del S. Spirito. Sussidi richiesti dai vicari apostolici. Sunto dello stato spirituale di quelle missioni

              busta 12, fasc. 33.d

 

14.3. Posizione relativa alle pratiche fattesi per la riunione alla Propaganda della Fede di Parigi

              busta 12, fasc. 32.b

 

14.4. Lettere intorno ai sussidi accordati dal consiglio di Parigi a missioni non-neerlandesi

              busta 7, fasc. 19.i

 

14.5. Carteggio dal 1845-1855 col consiglio di Parigi: mgr. Ferrieri e mgr. Belgrado

              busta 12, fasc. 33.c

 

14.6. Carteggio di mgr. Settimio Vecchiotti 1856-1862

              busta 13, fasc. 34.a

 

14.7. Carteggio di mgr. Luigi Oreglia di S. Stefano 1863-1865

              busta 13, fasc. 34.b

 

14.8. Carteggi diversi di mgr. Giacomo Cattani 1866-1867

              busta 13, fasc. 34.c

 

14.9. Carteggio di A. Bianchi [e di G. Capri], 1868-[1879]

              busta 13, fasc. 34.d-f

 

 

15. Prestiti pontifici e pagamento di coupons

 

15.1. Prestiti pontifici. Numeri estratti dei certificati dei diversi prestiti. Notificazioni del Ministero delle Finanze. Collezione incompleta di note risguardanti i titoli e cuponi sortiti, nonché i titoli venduti nel Regno dei Paesi Bassi

              busta 15, fasc. 38.h

 

15.2. Prestito pontificio del 5% alla pari (1852-1853)

              busta 13, fasc. 35.a

 

15.3. Prestito di 50 millioni di frs. al 5% - certificati di frs. 1000, 500, 100, anni 1860-1861

              busta 15, fasc. 38.d-g

              busta 13, fasc. 35.b-c

              busta 41, fasc. 8

 

15.4. Prestito pontificio del 1860 (anno 1862)

              busta 13, fasc. 35.d

 

15.5. Venduta autorizzata dalla S. Sede al di sotto della pari di 13 millioni di franchi circa dell'anno 1860 rimasti invenduti

              busta 14, fasc. 36.a-d

 

15.6. Prestito pontificio di 4.000.000 di scudi, certificati a 100 l'uno al 5% anni 1863-1864

              busta 15, fasc. 38.i

 

15.7. Prestito pontificio dell'anno 1864

              busta 14, fasc. 36.e

 

15.8. Pagamento dei cuponi e titoli 1860-1864

              busta 15, fasc. 38.b

 

15.9. Prestito pontificio dell'anno 1866

              busta 14, fasc. 37.a

 

15.10. Pagamento dei cuponi e titoli 1860 (1864), 1866

              busta 15, fasc. 38.c

 

15.11. Prestito di 1.000.000 di frs. richiesto dalla Propaganda

              busta 15, fasc. 39.a

 

15.12. Pagamento dei cuponi e titoli 1860 (1864), 1867. Progetto di attribuire al Governo di Vittorio Emanuele la totalità delle obbligazioni del suddetto prestito

              busta 15, fasc. 38.a, j

 

15.13. Legge del timbro sopra le obbligazioni di qualunque prestito estero. Pagamento dei titoli sortiti e timbrati (1868)

              busta 15, fasc. 38.k

 

15.14. Lotterie romane a favore dei poveri di Roma 1853-1861-1863

              busta 15, fasc. 39.c

 

 

16. Finanze e danaro di S. Pietro. Corrispondenza

 

16.1-3. [ontbreken in het titolario]

 

16.4. Nel fascicolo 4 vi sono i rendiconti del danaro di S. Pietro al ministro delle Finanze dal secondo semestre 1868 al 1 settembre 1870 ossia all'occupazione di Roma

              busta 15, fasc. 40.b

 

16.5. Corrispondenza fra l'internunzio, il ministro delle Finanze, il console di Amsterdam ed altri sugli affari del prestito pontificio del 1860-1864. Prestito passato all'Italia per la nota convenzione, con cambio dei titoli, fatto dal governo pontificio ai portatori, ceduti all'Italia

              busta 14, fasc. 37.b-d

 

16.6. Conti del danaro di S. Pietro della gestione degli internunzi Vecchiotti, Oreglia e Cattani

              busta 15, fasc. 40.a.

              busta 36, fasc. 1

 

16.7. Conti e rendiconti del danaro di S. Pietro durante la gestione di mgr. Bianchi dal 1870 al [1874]. Vi sono uniti tutti dispacci relativi agli ordini venuti dal Cardinale per la rimessa dei titoli del prestito

              busta 16, fasc. 41.a

              busta 15, fasc. 38.l

 

- Andere stukken behorend bij titolo 16, van na 1874:

              busta 16, fasc. 41.b-c

              busta 36, fasc. 2

 

 

17. Stati esteri, affari politici-religiosi. Franchigie. Nunziatura

 

17.1. Affari politici

              busta 36, fasc. 3-15

 

17.2. Arrivi all'Aja dei rappresentanti della S. Sede presso il Re. Presentazione delle credenziali. Udienze. Partenze. Promozioni

              busta 37, fasc. 1-9

 

17.3. Facoltà concesse ai rappresentanti della S. Sede presso la Corte ed ai Vice-Superiori della Missione Olandica

              busta 37, fasc. 10

 

17.4. Precedenza all'internunzio ora negata di fatto

              busta 70, fasc. 8

 

17.5. Franchigie doganali pel corpo diplomatico all'Aja. Franchigie pel corpo diplomatico a Roma

              busta 37, fasc. 11

 

17.6. Legazione Neerlandese a Roma

              busta 37, fasc. 12

 

17.7. Intera posizione relativa a ciò che è avvenuto nella Prima e Seconda Camera degli Stati Generali sul ritiro del rappresentante olandese presso la S. Sede 1870-1872 [-1879]

              busta 37, fasc. 13-14

 

 

18. Ministeri del Regno

 

18.1. Ministero di Grazia e di Giustizia. Controversie e processi al clero, 1842-1856

              busta 17, fasc. 45.a-b

 

18.2. Decreti concernenti il trattamento o salario dei missionari nelle colonie. Domande e concessioni del 'radicale'. Comunicazione al governo della nomina dei vicari apostolici

              busta 16, fasc. 43.h

              busta 5, fasc. 15.c-d

 

18.3. Comunicazione officiale al Governo della nomina del vice-superiore delle missioni di Olanda, dei vicari apostolici, dei vescovi, prelati di mantellone, cavalieri

              busta 16, fasc. 42.a

 

18.4. Esistenza o soppressione dei ministeri del Culto Cattolico e Protestante

              busta 16, fasc. 43.i

 

18.5. Lettere di trasmissione al Governo degli atti papali o governativi

              busta 16, fasc. 42.c

 

18.6. Decreto reale dei 29 novembre 1870 e circolare ai vescovi sui rinvestimenti

              [ontbreekt]

 

18.7. Ministero degli Affari Esteri. Partecipazioni dei cambiamenti di ministeri e ministri

              busta 17, fasc. 44.a, c, f

              busta 16, fasc. 42.e, f

              busta 37, fasc. 15

 

18.8. Ministero degli Affari Esteri. Inviti a conferenze per alcuni affari speciali

              busta 17, fasc. 44.b

 

18.9. Ministero delle Finanze. Applicazione a favore dei rappresentanti pontifici delle disposizioni  contenute nella disposizione delle franchigie pel corpo diplomatico

              busta 17, fasc. 44.g

 

18.10. Progetto di trattato di commercio

              [ontbreekt]

 

18.11. Progetti di convenzione postale

              busta 17, fasc. 44.d

 

18.12. Ministero della Marina. Giudizio della marina olandese sul progetto Prunelli per trovare la longitudine

              busta 17, fasc. 45.c

 

18.13. Ministero dell'Interno. Comunicazione di statistiche e congressi

              busta 17, fasc. 45.d-e

 

Andere stukken behorend bij titolo 18:

              busta 16, fasc. 42.b

              busta 16, fasc. 43.d, f-g, j

              busta 37, fasc. 16

              busta 3, fasc. 12.a

 

 

19. Corte. Camere degli Stati Generali

 

Corte

 

19.1. Feste civili a corte o nel Regno

              busta 17, fasc. 46.e

 

19.2. Biglietti di udienza

              busta 18, fasc. 47.c

 

19.3. Annunzi di nascite, battesimi, matrimoni, morte, lutto, cerimonie religiose e civili per la morte della regina, principi en principesse reali, di ministri esteri o del Regno

              busta 17, fasc. 46.d

              busta 18, fasc. 47.a, e-f

 

19.4. Annunzi sullo stato sanitario, abdicazione e morte del re. Inaugurazione del successore. Cerimonie religiose e civili per tale circostanza

              busta 18, fasc. 47.b

 

19.5. Lettere del S. Padre al re e del re al S. Padre, specialmente su nascite, matrimoni ecc. Giubileo dei 25 anni di regno di Guillelmo III. Lettera del S. Padre al medesimo

              busta 18, fasc. 47.d, g

 

Altri documenti appartenenti al titolo 19 (Corte):

              busta 17, fasc. 46.a-b

              busta 18, fasc. 47.h

 

Stati Generali

 

19.6. Discorsi reali per l'apertura degli Stati Generali

              busta 18, fasc. 48

 

19.7. Discussioni delle Camere

              busta 19, fasc. 50.a

 

19.8. Progetti di revisione della costituzione

               busta 19, fasc. 49.a

 

19.9. Progetto di codice penale

              busta 19, fasc. 49.b

 

19.10. Notizie sulle elezioni dei deputati

              busta 19, fasc. 50.b

 

 

20A. Pontificato di Pio IX

 

20A.1. Notizie varie concernenti la salute del S. Padre e morte di Gregorio XVI. Elezione di Pio IX

              busta 22, fasc. 56.b

 

20A.2. Allocuzioni e brevi pontifici

              busta 70, fasc. 13

 

20A.3. Pontificato di Pio IX avanti la Repubblica. Feste. Amninistia. Statuto

              busta 22, fasc. 56.c

 

20A.4. Avvenimenti successivi 1848-1850. Governo della Repubblica. Partenza del Papa. Vittoria dei Francesi. Ristabilimento del Governo

              busta 22, fasc. 56.d-e, g-h

 

20A.5. Idem, 1851-1858. Avvenimenti politici negli Stati della Chiesa

              busta 22, fasc. 57.b

 

20A.6. Idem, 1859-1867. Avvenimenti politici in Europa e negli Stati Pontifici

              busta 22, fasc. 57.c

 

20A.7. Congressi politici per gli affari di Roma ecc.

              busta 22, fasc. 57.d

 

20A.8. Causa nazionale come intesa dal S. Padre (unione federativa)

              busta 22, fasc. 56.f

 

20A.9. Schiarimenti in difesa dell'amministrazione civile pontificia

              busta 22, fasc. 56.i

 

20A.10. Brigantaggio

              busta 22, fasc. 57.a

 

20A.11. Sussidi dati dal S. Padre ai poveri dell'Olanda

              busta 2, fasc. 5.f-g

 

 

20B. Pontificato di Pio IX. Giubileo sacerdotale, pontificale. Concilio Ecumenico. Occupazione piemontese. Dispacci e minute della Segreteria di Stato, 1870-1874

 

20B.1. Giubileo sacerdotale del S. Padre

              busta 38, fasc. 1

 

20B.2. Concilio Ecumenico

              busta 38, fasc. 2

 

20B.3. Invasione di Roma

              busta 21, fasc. 55.f

              busta 22, fasc. 57.e

              busta 2, fasc. 5.j

 

20B.4. Giubileo pontificale per i XXV anni di pontificato di Pio IX

              busta 38, fasc. 3

              busta 22, fasc. 57.f-h

 

 

21. Ministeri e consolati pontifici. Decorazioni, titoli

 

21.1. Ministero delle Armi e Zuavi olandesi in Roma

              busta 19, fasc. 51.c

 

21.2. Ministero delle Armi. Affari militari, 1868-187[9]

              busta 19, fasc. 51.c

              busta 2, fasc. 5.h

 

21.3. Bandiera dei Zuavi e fondo pei medesimi feriti, 1868

              busta 38, fasc. 4

 

21.4. Ministero del Commercio e dei Lavori pubblici. Esposizione durante il Concilio a Roma, 1869

              busta 19, fasc. 51.a

 

21.5. Progetto di riduzione della tariffa telegrafica

              busta 17, fasc. 44.e

 

21.6. Regia pontificia dei Sali e Tabacchi

              busta 19, fasc. 51.b

 

21.7. Nomina dei consoli e vice-consoli. Dovere e incombenze dei medesimi. Assistenza prestata a sudditi pontifici

              busta 20, fasc. 52.a-b

 

21.8. Medaglie, decorazioni, titoli pontifici, S. Sepolcro. Brevi di Gregorio XVI e di Pio IX sull'ordine di S. Gregorio e di Pio IX

              busta 20, fasc. 53.a-c

 

21 [9]. "Segreteria di Stato per ciò che concerne la gestione di Mgr. Capri" [1874-1879]

              [ontbreekt]

 

 

22. Istruzione Pubblica

 

22.1. Associazione di S. Willibrordo. Commissione. Leggi e decreti sul pubblico insegnamento

              busta 39, fasc. 1

 

22.2. Istruzione pubblica (vi è il testo della legge, la pastorale dei vescovi, le osservazioni presentate confidenzialmente al ministro degli esteri dall'internunzio, 1868-1870)

              busta 39, fasc. 2-3

 

- Andere stukken behorend bij titolo 22:

              busta 70, fasc. 10, 12

 

 

23. Missione straordinaria di Mgr. Francesco Capaccini nel 1841. Direzione generale degli affari del Culto Cattolico

 

23.1. Missione straordinaria di Mgr. Capaccini dell'anno 1841 per sistemare gli affari religiosi del Regno dei Paesi Bassi e del Granducato di Lussemburgo

              busta 2, fasc. 5.c

              busta 16, fasc. 42.d

              busta 40, fasc. 1-4

 

23.2. Accuse e difese relativa ad alcuni atti che risguardano la direzione generale del Culto Cattolico (Diritti pretesi della direzione generale del Culto Cattolico circa l'erezione e restauri di chiese, circoscrizione o soppressione delle parrocchie, agrément dei parocchi. Circa i doni e legati pii lasciati alla chiesa. Erezione di alcune parrocchie, cessione di una chiesa protestante ai cattolici di Groninga)

              busta 40, fasc. 5

              busta 16, fasc. 43.c

 

23.3. Sussidi e pensioni al clero

              busta 40, fasc. 6

 

23.4. Legge fondamentale del Regno dei Paesi Bassi del 1848, cap. 6, artt. 164-170 inclusive e legge dei 10 settembre 1853; esecuzione delle disposizioni del sopracit. cap. 6

              busta 2, fasc. 6.u

 

- Andere stukken behorend bij titolo 23:

              busta 16, fasc. 43.a-b

 

 

24. Continuazione del n. 6

 

              [zie titolo 6]

 

 

25. Dispacci della Segreteria di Stato dal 1814-1827 a monsig. Ciamberlani

 

              busta 17, fasc. 46.c

              [NB. Het grootste deel van de rapportage ontbreekt hier.]

 

 

26. Dispense matrimoniali antiche

 

              [ontbreekt]

 

 

27. Atti pontifici a stampa

 

              [ontbreekt]

 

 

28. Bolle di Canonizzazione. Decreti dei Riti. Indice, Congregazione

 

              busta 40, fasc. 7

 

 

29. Lettere pastorali dei Vescovi

 

              [ontbreekt]

 

 

30. Atti del Concistoro

 

              [ontbreekt]

 

 

31. Archivio del vice-consolato di Rotterdam il quale fu ritirato appresso la morte del Sigr. Bellini (passato al consolato generale a Amsterdam, Hazeman). [Archivio del consolato generale di Amsterdam]

 

              busta 41, fasc. 1-7

 

 

 

B. JAREN 1879-1899 (internuntiaturen)

 

 

Registers en dossiers die meer dan één ambtsperiode omvatten

 

busta 42, fasc. 1-4

busta 43, fasc. 1-5

 

 

Agapito Panici (1879-1882)

 

busta 23 (volledig)

busta 44, fasc. 1-5

busta 70, fasc. 14

 

 

Francesco Spolverini (1882-1887)

 

busta 24 (volledig)

busta 25 (volledig)

busta 45, fasc. 1-6

busta 70, fasc. 15

 

 

Aristide Rinaldini (1887-1892)

 

busta 26 (volledig)

busta 46, fasc. 1-2

 

Benedetto Lorenzelli (1893-1896)

 

busta 27 (volledig)

busta 46, fasc. 3-8

 

Francesco Tarnassi (1896-1899)

 

busta 28 (volledig)

busta 29 (volledig)

busta 47, 1-6