Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Aartsdiocesane Werkliedenbond Utrecht
naam, varianten Utrechtse Diocesane Bond van de Katholieke Arbeidersbeweging
Katholieke Arbeidersbeweging, aartsbisdom Utrecht Bond van RK Werklieden-Vereenigingen in het Aartsbisdom Utrecht.
periode van bestaan 1893 - 1963
organisatie en inrichting opgericht in 1893 als standsorganisatie voor arbeiders in het aartsbisdom Utrecht
later ontstonden daarnaast vakverenigingen
in de katholieke sociale organisatie behartigde een vakorganisatie de materiële belangen, een standorganisatie de geestelijke, kerkelijke en sociale belangen van een beroepsgroep of maatschappelijke "stand"
het onderscheid werd in de praktijk ...
taak, activiteiten behartigen in het aartsbisdom Utrecht van de godsdienstige, zedelijke en stoffelijke belangen van arbeiders.
zuil
vindplaats Katholiek Documentatiecentrum, Nijmegen
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 10 meter
232 inv.nrs.
toon alle informatie