Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Abteilung Preisbildung
naam, varianten geen
periode van bestaan 1940 - 1945
organisatie en inrichting de Abteilung viel direct onder Generalkommissar Fischböck
Dr. Karl Trabold was gedurende de hele oorlog belast met de leiding van de dienst
naast Trabolt waren er vier of vijf Duitse beambten aan de Abteilung verbonden, die allen een terrein van het economisch leven als “Sachgebiet” kregen toegewezen.
taak, activiteiten de Abteilung Preisbildung had tot taak met de Nederlandse prijsinstanties samen te werken om te komen tot de beheersing van de prijzen van goederen
in verband met de schaarste werden de prijzen van de goederen door de Abteilung bepaald
de dienst werkte nauw samen met de Gemachtigde voor de Prijzen
het fiat van de Abteilung was voor alle belangrijke beslissingen vereist. ...
zuil
vindplaats Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 7 meter
ca. 9700 inv.nrs.
toon alle informatie