Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Sint-Adelbertvereniging
naam, varianten geen
periode van bestaan 1935 - 1967
organisatie en inrichting de vereniging is in 1935 als standsorganisatie opgericht op instigatie van jhr. mr. C. Ruys de Beerenbrouck
doel was de behartiging van de godsdienstig-zedelijke, culturele en maatschappelijke belangen van de leden en de bevordering van het onderling contact
tijdens de Tweede Wereldoorlog ontplooide het landelijk bestuur geen activiteiten
de vereniging kende een piramida...
taak, activiteiten kaderdagen, regionale bijeenkomsten, voorzittersbijeenkomsten, secretarissencontact
uitgave van een maandblad genaamd “Adelbert”
een jaarlijkse Landdag
met name na de oorlog onderhield de vereniging veel contacten met allerlei katholieke organisaties
zuil
vindplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 14 meter
451 inv. nrs.
toon alle informatie