Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Afdeling Volksgezondheid en Armwezen, Ministerie van  Binnenlandse Zaken
naam, varianten geen
periode van bestaan 1910 - 1918
organisatie en inrichting de afdeling werd opgericht in 1910 en in 1918 gesplitst in de afdelingen Volksgezondheid en Armwezen
in 1910 telde de afdeling 5 ambtenaren, in 1918 waren dat er 6

ministers van Binnenlandse Zaken waren
mr. Th. Heemskerk, 1908-1913
mr. P.W.A. Cort van ...
taak, activiteiten voorbereiding en uitvoering van de Armenwet (1912)
verzoeken om vergunning tot het inzamelen van gelden
opstelling van het jaarlijks verslag over de toestand van het Armwezen cf. art. 201 van de Grondwet
machtiging tot het aanvaarden van legaten en schenkingen aan de besturen van niet-kerkelijke instellingen van weldadigheid.
zuil
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers voor bewerking 50 meter
na bewerking 20 meter waarvan 8 meter toegangen
het gedeelte over de armenzorg bestaat uit de inv. nrs. 74-213.
toon alle informatie