Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Afdeling Armwezen, Ministerie van  Binnenlandse Zaken
naam, varianten geen
periode van bestaan 1918 - 1947
organisatie en inrichting de afdeling ontstond in 1918 door een splitsing van de afdeling Volksgezondheid en Armwezen in de afdelingen Volksgezondheid en Armwezen
de nieuwe afdeling telde toen 6 ambtenaren, in 1940 waren dat er 5

ministers van Binnenlandse Zaken waren:
jhr. mr. Ch.J.M. Ruys de Beerenbrouck, 1918-...
taak, activiteiten beleidsvoorbereiding en uitvoering van de Armenwet (1912)
opstelling van het jaarlijks verslag over de toestand van het armwezen cf. art. 201 van de Grondwet
machtiging tot het aanvaarden van legaten en van schenkingen aan de besturen van niet-kerkelijke instellingen van weldadigheid
verzoeken om vergunning tot het inzamelen van gelden
ve...
zuil
vindplaats Nationaal Archief,  Den Haag
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers voor bewerking 112 meter
na bewerking 27,5 meter waarvan 16 meter toegangen
het gedeelte over de armenzorg bestaat uit de inv. nrs. 331-492 en 600-606.
toon alle informatie