Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Afdeling Maatschappelijke Zorg
naam, varianten ook wel genaamd "Dienst voor Maatschappelijke Zorg"
periode van bestaan 1948 - 1952
organisatie en inrichting de afdeling ontstond uit een samenvoeging van de onder het ministerie van Binnenlandse Zaken vallende afdeling Hulpverlening Oorlogsslachtoffers en Evacutiezaken en de afdeling Armwezen, beiden van Binnenlandse Zaken
de afdeling kende twee onderafdelingen genummerd I en II
in 1952 werd de afdeling overgeheveld naar het toen opgerichte Ministerie van Maatschappelijk Werk
...
taak, activiteiten taken waren:
toepassing van de Armenwet
idem van de Pandhuiswet
idem van de Geldschieterswet
zaken betreffende het Centraal Archief en Inlichtingenbureau inzake Maatschappelijk Hulpbetoon voor Nederland
de onderafdeling I was belast met de voorbereiding en de uitvoering van de Armenwet (1912)
...
zuil
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers voor de bewerking 13,2 meter, erna 1,5 meter
de inventaris telt 183 nrs., waarvan er 43 betrekking hebben op het onderwerp
toon alle informatie