Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam afdeling Steunverlening
naam, varianten afdeling Steunverleening
in ambtelijke stukken wordt vaak de afkorting S gebruikt.
periode van bestaan 1939 - 1943
organisatie en inrichting de afdeling ontstond in 1939 door een opsplitsing van de afdeling Werkverschaffing en Steunverlening
de afdeling viel onder het departement van Sociale Zaken
in 1943 werd zij opgeheven en haar taak overgenomen door de nieuwe afdeling  Sociale Bijstand.

ministers belast met (onder m...
taak, activiteiten voorbereiding en uitvoering van het beleid ten aanzien van de steunverlening, de spaarregeling, levensmiddelen-distributie aan werklozen, steunregeling kleine boeren en tuinders en de B-steun
de steunverlening aan werklozen was tot 1935 niet bij wet geregeld
pogingen daartoe in 1937-1939 ondernomen liepen op niets uit
pas met de Wet Werkloosheidsvoorziening (1964) werd de...
zuil
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 11,2 meter
9 inv. nrs.
toon alle informatie