Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam onderafdeling Werkloosheidsverzekering van de Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling  
naam, varianten Centraal Bureau Werkloosheidsverzekering in ambtelijke stukken wordt vaak de afkorting W.Z. & A.B. gebruikt
in deze gids wordt gemakshalve steeds gesproken over ‘afdeling’, ofschoon het eigenlijk een onderafdeling van een autonome rijksdienst was.
periode van bestaan 1914 - 1940
organisatie en inrichting om de Noodregeling-Treub te kunnen uitvoeren werd op 28 september 1914 een tijdelijk bureau opgericht met de naam Centraal Bureau Werkloosheidsverzekering
in 1916 werd dit omgezet in een (Rijks)Dienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling
de dienst verhuisde diverse malen van ministerie
bij besluit van de secretaris-generaal van Sociale Zaken van 24 septembe...
taak, activiteiten voorbereiding en uitvoering van het beleid met betrekking tot de werkloosheidsverzekering
de onderafdeling had veel contact met gemeentebesturen en vakverenigingen en met andere organisaties die werklozenkassen hadden
zuil
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers onbekend
1850 inv. nrs. (incl. aanvulling)
toon alle informatie