Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Algemeen Nederlands Werkliedenverbond
naam, varianten A.N.W.V.
ANWV
Algemeen Nederlandsch Werklieden-Verbond
periode van bestaan 1871 - 1921
organisatie en inrichting opgericht in 1871 als federatie van 20 vakverenigingen en daarmee de oudste landelijke vereniging voor arbeiders
groeide aanvankelijk, maar werd na 1876 gepasseerd door Patrimonium en de socialisten
enkele jaren na de oprichting telde het verbond 56 lokale afdelingen met ruim 5500 leden
de vereniging kende een Algemene Vergadering, een Centraal Bestuur en een Dagelijks b...
taak, activiteiten het in 1878 vastgestelde programma hield in: erkenning eigendomsrecht, herziening belastingstelsel, arbeidsbescherming voor vrouwen en meisjes, bevordering openbaar onderwijs en algemeen kiesrecht
het verbond onderhield nauwe banden met de liberale groeperingen in de kamer en voer steeds een gematigde koers
zuil
vindplaats Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 1 meter
362 inv. nrs.
toon alle informatie