Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Algemeen Werkloosheidsfonds
naam, varianten AWF
A.W.F.
periode van bestaan 1949 - 1967
organisatie en inrichting het fonds ontstond krachtens art. 24-28 van de Werkloosheidswet (1949) en werd tripartiet bestuurd namelijk door een door de minister te benoemen voorzitter en uit 21 leden waarvan een derde werd benoemd door de minister, een derde werd aangewezen door de Stichting van de Arbeid uit de erkende centrales van werkgevers en een derde door deze Stichting werd aangewezen uit de erkende centrales van werknemers
het Fonds had een directeur die tevens...
taak, activiteiten het bestuur beheerde het Algemeen Werkloosheidsfonds en was verplicht jaarlijks hierover verslag te doen aan de minister
volgens art. 53 van de Werkloosheidswet (1949) was het Fonds belast met het toezicht op de uitvoering van de wet door de bedrijfsverenigingen
andere taken van het Fonds waren:
- jaarlijks vaststellen van het AWF-gedeelte van de WW-premie
...
zuil
vindplaats Uitvoeringsorganisatie Werknemers Verzekeringen (UWV)
openbaarheid niet openbaar
omvang; inventarisnummers onbekend
toon alle informatie