Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Algemene Bond van Bejaarden
naam, varianten AbvB
Algemeene Bond van Ouden van Dagen
Algemeene Bond van Bejaarden
periode van bestaan 1945 - 1967
organisatie en inrichting opgericht in 1945 door Rotterdamse arbeiders
alleen ouderen konden lid worden
het hoofdbestuur bestond uit minstens 11 leden, het dagelijks bestuur uit 3 leden
lokale afdelingen vormden tezamen een rayon, waarvan de leiding gevormd werd door een rayonbestuur
tenminste een maal in de twee jaar werd een algemene vergadering belegd. ...
taak, activiteiten behartigen van de belangen van bejaarden en verbetering van de sociale, culturele en materiële positie van bejaarden
uitgave van een bondsorgaan
er was veel aandacht voor materiële verbeteringen op lokaal niveau
ook organiseerde de bond veel activiteiten voor haar leden.
zuil
vindplaats ANBO, Utrecht
openbaarheid volledig, na afspraak met de archivaris
omvang; inventarisnummers 10 meter
toon alle informatie