Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Algemene Werkgevers Vereniging
naam, varianten Algemeene Werkgevers-Vereeniging
AWV
A.W.V.
periode van bestaan 1919 - 1967
organisatie en inrichting de AWV werd op 20 juni 1919 opgericht op initiatief van enkele fabrikanten uit de Zaanstreek
na enkele maanden richtte men zich op het gehele land
er was een hoofdbestuur, een dagelijks bestuur en een algemene ledenvergadering
aangesloten waren afzonderlijke bedrijven en verenigingen van fabrikanten
in 1922 waren 93 ondernemingen aang...
taak, activiteiten behartiging van de sociale belangen van de leden met het accent op de loononderhandelingen
de AWV was tot 1940 tegen het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten
de AWV hield ook enquêtes onder haar leden onder meer naar wachtgeld- en werkloosheidsregelingen
zuil
vindplaats Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam
openbaarheid volledig voor wat betreft het gedeelte tot en met 1944
voor raadpleging van het gedeelte voor de jaren 1945-1968 is toestemming van de archivaris van het Internationaal Instituut voor Sosiale Geschiedenis  vereist.
omvang; inventarisnummers a) gedeelte periode 1920-1944: 26 meter
1086 inv. nrs.
 
b) gedeelte 1945-1968: omvang onbekend, 403 inv. nrs.
toon alle informatie