Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Centrale Dienst Arbeidsinspectie
naam, varianten geen
periode van bestaan 1890 - 1962
organisatie en inrichting de Arbeidsinspectie werd in 1890 als uitvloeisel van de Arbeidswet van 1889 opgericht
aanvankelijk was het land verdeeld in drie districten, in 1900 waren dit er reeds zes, in 1908 was dit aantal gegroeid tot negen
vanaf 1903 had de dienst een medisch adviseur die zich vooral bezighield met de hygiëne
pas in 1909 werd de Centrale Dienst ingesteld met als taak het we...
taak, activiteiten de hoofdtaak was het handhaven van de arbeidswetten, met name de Arbeidswetten van 1890 en 1919 en de Arbeidsveiligheidswetten van 1895 en 1934
de inspecteurs brachten bezoeken aan fabrieken en werkplaatsen, rapporteerden daarover aan de Centrale Dienst en waren bevoegd proces-verbaal op te maken
tijdens de Eerste Wereldoorlog was de directeur-generaal tevens algemeen secretaris van het Koninklijk Nationaal...
zuil
vindplaats en b)
Nationaal Archief, Den Haag
c) 
vermoedelijk nog op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag
openbaarheid en b)
volledig behoudens de dossiers van nog levende personeelsleden die niet openbaar zijn
c)  niet openbaar
omvang; inventarisnummers a) 42 meter
1494 inv. nrs.
b) onbekend
c) onbekend
toon alle informatie