Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Arbeidsongeschiktheidsfonds
naam, varianten geen
wel te onderscheiden van het later ontstane Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds
periode van bestaan 1967
organisatie en inrichting dit fonds ontstond krachtens art. 72 en 74 van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering
het bestuur bestond uit een door de minister te benoemen voorzitter en uit 6 gewone en 6 plaatsvervangende leden
van de 6 gewone leden werden er 3 aangewezen door centrales van werkgevers en 3 door centrales van werknemers.
taak, activiteiten -  jaarlijkse vaststelling van het premiepercentage
-  beheer en administratie van het fonds
-  toekennen van subsidies aan instellingen of organisaties die zich bezighouden met het behoud, herstel en bevordering van de arbeidsgeschiktheid
-  controleren van de bedrijfsverenigingen
-  verstrekken van informatie aa...
zuil
vindplaats onbekend
openbaarheid onbekend
omvang; inventarisnummers onbekend
toon alle informatie