Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Typebeschrijving

Naam Armenraad ?s-Hertogenbosch
naam, varianten na 1945 noemden de Armenraden zich Sociale Raden deze archiefbeschrijving is bedoeld als een voorbeeld van een armenraad in een middelgrote stad.
periode van bestaan 1913 - 1935
organisatie en inrichting algemeen
de Armenraden konden krachtens de Armenwet van 1912 worden ingesteld en bestonden uit vertegenwoordigers van instellingen van weldadigheid
de oprichting geschiedde bij KB
de burgerlijke instellingen van weldadigheid moesten deelnemen, de overige instellingen konden daar zelf over beslissen
...
taak, activiteiten algemeen
art. 56 van de Armenwet geeft een taakomschrijving
de voornaamste taken waren:
1) doen van onderzoek naar de omstandigheden van personen die hulp hadden aangevraagd
2) aanleggen van een register met ingewonnen inlichtingen en andere gegevens
3) verstrekken ...
zuil
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 0,75 meter
aantal inv. nrs. onbekend
toon alle informatie