Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Bedrijfsvereniging voor de Leder- en Lederverwerkende Industrie
naam, varianten geen
periode van bestaan 1951 - 1967
organisatie en inrichting ontstaan en karakter
bij de inwerkingtreding van de Ziektewet in 1930 konden de werkgevers kiezen of zij de uitvoering daarvan opdroegen aan publiekrechtelijke Raden van Arbeid  of aan de privaatrechtelijke bedrijfsverenigingen
aan deze laatste werd nu wel de eis gesteld, dat zij door werknemers- en werkgeversorganisaties gezamenlijk waren opgericht
...
taak, activiteiten de taken van de bedrijfsverenigingen waren drieërlei: ten eerste de uitkeringsverzorging, ten tweede beheersing van het uitkeringsvolume en het verzekerde risico en ten derde de handhaving
de uitkeringsverzorging omvat de claimbeoordeling, de uitvoeringsbeslissing en de uitbetaling
de termen volume- en risicobeheersing waren gericht op voorkoming van een beroep van verzekerden op de uitkering, ter bege...
zuil
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid de archieven van de bedrijfsverenigingen zijn eind 2001 door het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis aan het Nationaal Archief overgedragen
in afwachting van ordening en bewerking zijn zij nog niet toegankelijk
gegadigden kunnen het beste contact opnemen met het Nationaal Archief
de bewerking zal plaatsvinden aan de hand van de selectielijst handelingen van...
omvang; inventarisnummers 0,05 m.
8 inv.nrs.
toon alle informatie