Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Bisdom Breda
naam, varianten ten dele: bisdom Haarlem
periode van bestaan 1890 - 1967
organisatie en inrichting het bisdom Breda werd bij het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie van 1853 opgericht en omvatte toen de westelijk helft van Noord-Brabant en Zeeuws-Vlaanderen
in 1956 werden de parochies in de rest van Zeeland, die tot dan toe onder het bisdom Haarlem vielen, bij het bisdom Breda ingedeeld
het dekenaat Geertruidenberg, dat vanaf 1853 tot het bisdom ’s-Hertogenbosch behoorde, ging toen ook o...
taak, activiteiten onderhouden van contacten met dekens, pastoors, parochiële instellingen en particulieren in het bisdom Breda
volgens de reglementen voor de parochiale kerkbesturen van 1854 moest een groot aantal zaken aan de bisschop worden voorgelegd, o.a. het aannemen of verwerpen van erfstellingen en legaten, het aankopen van onroerende goederen, het oprichten dan wel afbreken van kerkelijke gebouwen, het instellen van parochiële inrichtingen, he...
zuil
vindplaats Bisschoppelijk Archief, Breda
openbaarheid stukken ouder dan 50 jaar zijn openbaar
voor jongere stukken is de openbaarheid beperkt in verband met privacy
voor meer informatie kan contact gezocht worden met de archiefbeheerder.
omvang; inventarisnummers ca. 70 m.
  onbekend
toon alle informatie