Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Bisdom Groningen
naam, varianten geen
periode van bestaan 1956 - 1967
organisatie en inrichting Vanaf het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 tot 1956, ressorteerden de drie noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe onder het aartsbisdom Utrecht
op 2 februari in 1956 werd het bisdom Groningen hiervan afgescheiden.
taak, activiteiten onderhouden van contacten met dekens, pastoors, parochiële instellingen en particulieren in de Noordelijke provincies
volgens de reglementen voor de parochiale kerkbesturen van 1854 moest een groot aantal zaken aan de bisschop worden voorgelegd, o.a. het aannemen of verwerpen van erfstellingen en legaten, het aankopen van onroerende goederen, het oprichten dan wel afbreken van kerkelijke gebouwen, het instellen van parochiële inricht...
zuil
vindplaats a) Rijksarchief in Groningen
b) Bisdom Groningen, Groningen
openbaarheid a) voor stukken jonger dan 50 jaar is een schriftelijke machtiging van de bisschop vereist
b)
omvang; inventarisnummers a) 11 m.
onbekend aantal inv.nrs.
b)
toon alle informatie