Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Bisdom Haarlem
naam, varianten geen
periode van bestaan 1890 - 1967
organisatie en inrichting het bisdom Haarlem werd bij het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 heropgericht
het omvatte in 1853 de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland
de staties Uithoorn, Gorcum, Leerdam, Vianen en Everdingen en het grootste deel van het Gooiland behoorden echter tot het aartsbisdom Utrecht
in 1955/56 werd het bisdom gesplitst: de provincies Zuid-H...
taak, activiteiten nog invullen
zuil
vindplaats Rijksarchief in Noord-Holland, Haarlem
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 86 meter
onbekend
toon alle informatie