Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Bisdom Roermond
naam, varianten geen
periode van bestaan 1890 - 1967
organisatie en inrichting het bisdom Roermond viel samen met de Nederlandse provincie Limburgen was, zoals gebruikelijk, onderverdeeld in dekenaten.
taak, activiteiten onderhouden van contacten met dekens, pastoors, parochiële instellingen en particulieren in het bisdom Breda
volgens de reglementen voor de parochiale kerkbesturen van 1854 moest een groot aantal zaken aan de bisschop worden voorgelegd, o.a. het aannemen of verwerpen van erfstellingen en legaten, het aankopen van onroerende goederen, het oprichten dan wel afbreken van kerkelijke gebouwen, het instellen van parochiële inrichtingen, he...
zuil
vindplaats Rijksarchief Limburg, Maastricht
openbaarheid nog doen
omvang; inventarisnummers a) periode 1840-1940: onbekend
553 inv. nrs.
NB: de beschrijvingen in deze inventaris zijn tamelijk summier
toon alle informatie