Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Bisdom Rotterdam
naam, varianten geen
periode van bestaan 1955 - 1967
organisatie en inrichting Het bisdom Rotterdam werd in 1955 opgericht en afgescheiden van het bisdom Haarlem
de provincies Zuid-Holland en Zeeland vielen voortaan onder dit nieuwe bisdom
het bisdom was onderverdeeld in dekenaten en parochies.
taak, activiteiten onderhouden van contacten met dekens, pastoors, parochiële instellingen en particulieren in het bisdom Rotterdam
volgens de reglementen voor de parochiale kerkbesturen van 1854 moest een groot aantal zaken aan de bisschop worden voorgelegd, o.a. het aannemen of verwerpen van erfstellingen en legaten, het aankopen van onroerende goederen, het oprichten dan wel afbreken van kerkelijke gebouwen, het instellen van parochiële inrichtingen...
zuil
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers a). 102 inv.nrs.,
b)  2376 inv.nrs.
c)  1106 inv.nrs.
toon alle informatie