Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Bisdom ?s-Hertogenbosch
naam, varianten bisdom Den Bosch
periode van bestaan 1890 - 1967
organisatie en inrichting het bisdom ’s-Hertogenbosch werd opgericht in 1853 bij het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie
het omvat thans het gebied tussen de Waal in het noorden, de Duitse grens, de Maas en de grens met de provincie Limburg in het oosten, de Belgische grens in het zuiden en een noord-zuidlijn pal ten westen van Tilburg
in de periode 1853-1956 behoorde ook de westelijke Langstraat met Geertruidenberg...
taak, activiteiten onderhouden van contacten met dekens, pastoors, parochiële instellingen en particulieren in het bisdom ’s-Hertogenbosch
volgens de reglementen voor de parochiële kerkbesturen van 1854 moest een groot aantal zaken aan de bisschop worden voorgelegd, o.a. het aannemen of verwerpen van erfstellingen en legaten, het aankopen van onroerende goederen, het oprichten dan wel afbreken van kerkelijke gebouwen, het instellen van parochi...
zuil
vindplaats a) Bisschoppelijk Archief,  ’s-Hertogenbosch
b) Katholiek Documentatiecentrum, Nijmegen (alleen kopieën)
openbaarheid a) geïnteresseerden wordt aangeraden eerst contact op te nemen met de archivaris van het bisdom, dr. J. Peijnenburg
b) volledig openbaar
omvang; inventarisnummers a) 1300 meter
aantal inv. nrs. onbekend
b) 19 inv. nrs.
toon alle informatie