Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Bond van Vrije Liberalen
naam, varianten BVL
B.V.L.
vrij-liberalen
periode van bestaan 1906 - 1917
organisatie en inrichting aanzet tot partijvorming was een in februari 1905 gepubliceerd en door M. Tydeman ondertekend manifest aan de liberale kiezers
in 1907 kwam het tot de stichting van de Bond
deze bestond uit behoudende liberalen
zij waren voor vrijhandel, stonden gereserveerd tegenover staatsinterventie in het economisch en maatschappelijk leven en waren voor een ‘meer practische...
taak, activiteiten het voorbereiden van verkiezingen, het voeren van propaganda en het innemen van standpunten met betrekking tot maatschappelijke en politieke kwesties, dit alles gericht op beïnvloeding van de publieke opinie, het overheidsbeleid en meer direct op deelname in de regering
zuil
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers onbekend
6 inv. nrs.
toon alle informatie