Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Typebeschrijving

Naam Burgerlijk Armbestuur Koog aan de Zaan
naam, varianten Maatschappelijke Steun (1939-1945) Instelling voor Sociale Zorg (1945-1965)
periode van bestaan 1813 - 1965
organisatie en inrichting Het burgerlijk armbestuur was samengesteld uit vrijwilligers. In later jaren werd de voorzitter aangewezen door het gemeentebestuur. Na de Tweede Wereldoorlog werd het hele bestuur gekozen door het gemeentebestuur. Het burgerlijk armbestuur moest haar begroting voorleggen aan het gemeentebestuur en aan gedeputeerde staten. Als de begroting werd goedgekeurd, kon de burgerlijk armbestuur vervolgens naar eigen goeddunken uitkeringen verstrekken
taak, activiteiten van essentiëel belang voor een burgerlijk armbestuur waren de volgende twee artikelen uit de Armenwet van 1854 die tot 1912 van kracht bleef:
art. 21
"Geen burgerlijk armbestuur mag onderstand verleenen aan armen dan na zich voor zoover mogelijk, te hebben verzekerd, dat zij dien niet van kerkelijke of bijzondere instellingen van weldadigheid kunnen erlangen, en dan slechts bij volstrekte onvermijdelijkh...
zuil
vindplaats Gemeentearchief Zaanstad, Koog aan de Zaan
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers a. 38 inv.nrs.
b. 7 inv.nrs.
c. 27 inv.nrs.
toon alle informatie