Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Vereniging Centraal Bureau voor Sociale Adviezen
naam, varianten Vereeniging Centraal Bureau voor Sociale Adviezen
CBSA
CbvSA
C.B.S.A.
periode van bestaan 1899 - 1923
organisatie en inrichting de vereniging was gevestigd te Amsterdam
volgens de goedgekeurde statuten van 1899 kende zij gewone leden en donateurs
werkliedenverenigingen en organisaties die daarmee gelijk te stellen waren konden ook lid worden
de vereniging werd geleid door een Bestuur dat uit tenminste 5 en ten hoogste 9 gewone leden bestond
dit benoemde een di...
taak, activiteiten doel was volgens art. 1 van de in 1900/1901 gewijzigde statuten:
?De vereeniging draagt den naam van ?Centraal Bureau voor Sociale Adviezen? en heeft, met terzijdestelling van de bevordering van eenig partijbelang, uitsluiten ten doel:
het verstrekken van gevraagde technische, juridische en economische adviezen ten opzichte van de oprichting, organisatie,...
zuil
vindplaats Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 25,5 meter
411 inv. nrs.
toon alle informatie