Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Centraal Bureau voor de Statistiek
naam, varianten C.B.S.
CBS
periode van bestaan 1899 - 1967
organisatie en inrichting opgericht in 1899 als een autonome rijksdienst die tot 1932 onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en daarna onder dat van Economische Zaken viel
volgens het KB van 1899 staat aan het hoofd van het CBS een directeur die bij KB benoemd wordt
vanaf 1927 droegen deze heren de persoonlijke titel van directeur-generaal
de Centrale Commissie voor de Statistiek mag voor dez...
taak, activiteiten de taakstelling was volgens artikel 2 van het KB van 1899: “ [het CBS] verzamelt, bewerkt en publiceert, voor zoover de beschikbare middelen het toelaten, de statistische opgaven, die door den Directeur voor practijk of wetenschap nuttig geacht worden.?
zonder voorafgaande machtiging van de Centrale Commissie voor de Statistiek mag de directeur geen nieuw onderzoek aanvangen
...
zuil
vindplaats a) en b) Centraal Bureau voor de Statistiek, hoofdkantoor Voorburg
c) Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam
de stukken op het CBS uit de periode 1899-1950 zullen te zijner tijd worden overgebracht naar het Nationaal Archief
in juni 2003 was dit nog niet gebeurd.
openbaarheid niet openbaar
geïnteresseerden dienen contact op te nemen met het CBS.
omvang; inventarisnummers a) periode 1899-1950
na bewerking: 12,5 meter
749 inv. nrs.
b) periode 1951-
niet bewerkt
onbekend
c) periode 1901-1918
4,5 meter
toon alle informatie