Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Centrale Commissie voor de Statistiek
naam, varianten CCS
C.C.S.
periode van bestaan 1892 - 1967
organisatie en inrichting volgens het KB uit 1892 waarbij de commissie werd opgericht bestond de commissie uit tenminste 12 leden benoemd, geschorst en ontslagen door de Koningin
de commissie had verder een secretaris die eveneens door de Koningin benoemd werd
de Minister van Binnenlandse Zaken benoemde de lagere ambtenaren
de commissie diende jaarlijks een verslag op te zenden aan de Minister va...
taak, activiteiten volgens art. 2 van het KB van 1892 was de commissie belast met:
?a het geven van advies en het maken van ontwerpen betreffende de statistiek ten behoeve van de Departementen van Algemeen Bestuur en, op verzoek van zoodanig Departement, ten behoeve van andere openbare besturen en autoriteiten;
b het verzamelen, bewerken en publiceeren van statistische opga...
zuil
vindplaats Centraal Bureau voor de Statistiek, hoofdkantoor Voorburg (ZH)
openbaarheid niet openbaar
omvang; inventarisnummers onbekend
toon alle informatie

Nadere toegang: Centrale Commissie Statistiek jaarverslagen