Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Centrale Diaconale Conferentie
naam, varianten CCDC
C.C.D.C.
periode van bestaan 1890 - 1967
organisatie en inrichting het Comité werd opgericht in 1887 en stelde zich ten doel om jaarlijks een conferentie te organiseren voor afgevaardigden van diaconieën teneinde gezamenlijke problemen te bespreken
de diaconieën bleven echter volledig autonoom
de verslagen van deze conferenties zijn afgedrukt in het sedert 1903 verschijnende Diaconaal Correspondentieblad
als gevolg van de...
taak, activiteiten organisatie van de jaarlijks plaatsvindende Centrale Diaconale Conferentie
deze duurde een dag, tijdens welke ook het Comité werd gekozen
uitgave van het Diaconaal Correspondentieblad met daarin naast verslagen ook een vraag-en-antwoord rubriek, waarin diakenen allerlei praktische vragen konden voorleggen aan de redacteuren van het blad
in 1934 wordt bericht dat voo...
zuil
vindplaats Archief en Documentatiecentrum der Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt), Kampen
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 1 meter
ca. 20 inv. nrs.
toon alle informatie